HABERDENİZLİ.COM

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır. 

Bu kapsamda, İhracat 2021 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,0 artarak 298 milyon 8 bin dolar, ithalat ise yüzde 59,8 artarak 186 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 9. il olurken ithalatta da 12. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 97,37 (290 milyon 163 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,42 (4 milyon 231 bin dolar), madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,14 (3 milyon 390 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Temmuz ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 93,24 (173 milyon 731 bin dolar) oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 6,05 (11 milyon 273 bin dolar), su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörünün payı yüzde 0,68 (1 milyon 271 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu

2021 yılı Temmuz ayında Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 46 milyon 6 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık’ı sırasıyla 30 milyon 87 bin dolar ile Almanya ve 29 milyon 993 bin dolar ile ABD izledi. 

En fazla ithalat yapılan ülke Rusya Federasyonu oldu

2021 yılı Temmuz ayında Denizli’ye en fazla ithalat Rusya Federasyonu’ndan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 68 milyon 951 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 21 milyon 48 bin dolar ile Özbekistan ve 16 milyon 65 bin dolar ile Bulgaristan izledi.