PAÜ Ziraat Fakültesi ilk fidan tüpleme işlemini gerçekleştirdi PAÜ Ziraat Fakültesi ilk fidan tüpleme işlemini gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli’de üçüncü derece sit olarak ilan edilen alanla ilgili kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda  İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.04.2005 tarihli ve 807 sayılı kararı ile sit tescili kararı ile uygulaması durdurulan imar planı esas alınarak ivedi olarak koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Söz konusu kararla Çardak’ın merkez Saray ve Hürriyet Mahallesinde kalan 3 ada üzerindeki 21 parsel tamamen ve kısmen üçüncü derece arkeolojik sit ilan edildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Denizli İli, Çardak İlçesi , Saray Mahallesi'nde, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.09.2004 tarihli ve 98 sayılı kararı ile henüz imara açılmamış olan eski kayıtlara göre tapunun 29Kll29LI pafta, 3, 4, 5, 6, 7, 19 ve 21 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde 2863, 3386 ve 5226 sayılı Yasalar kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından tescil edilen, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.04.2005 tarihli ve 807 sayılı kararı ile sit tescili kararı ile uygulaması durdurulan imar planı esas alınarak ivedi olarak koruma amaçlı imar planı hazırlanması gerektiği ve koruma amaçlı imar planının hazırlanıncaya kadar anılan kararda belirtilen geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının geçerli olduğu belirtilen III'üncü derece arkeolojik sitte tamamı kalan, tapunun M23AI 9A4 pafta, 297 ada, 17 parselinde kayıtlı taşınmazda ev yapılması talebinin iletildiği Denizli Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)'nin 02.05.2023 tarihli ve E-99664703-169.09.99-3 736468 sayılı yaz ı sına istinaden, tescilli sitin devamı olarak alanda tespit edilen taşınmaz kültür varlıklarının korunması amacıyla arkeolojik sit sınırlarının genişletilmesine ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ' nün 08.12.2023 tarihli ve E -5 2623597-168.01.99 -45 l 8852 sayılı dağıtımlı yazısı ile istenilen kurum görüşü talebine cevaben iletilen; Denizli Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)'nin 14.12.2023 tarihli ve E-99664703-168.0l.99-4528110 sayılı yazısı, Tarım ve Orman Bakanlığı [Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü] (21. Bölge Müdürlüğü)'nın 16.12.2023 tarihli ve E-64019405-115 .03-4148962 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü] (Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı)'nın 18.12.2023 tarihli ve E- 48909307-I0J.29.02.00-2023589524 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü (2. Bölge Müdürlüğü)'nün 20.12.2023 tarihli ve E.86141515- 611 / 1402194 sayılı yazısı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)'nın 08.01.2024 tarihli ve E-50949987- 804 .01-236040 sayı lı yazısı, Çardak Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü)'nın 09.01.2024 tarihli ve E-565648 14-000-4386 sayı lı yazısı, konuya ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.01.2024 tarihli ve 2508892 sayılı inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belge incelendi. Yapılan görüşme sonucunda; Denizli İli, Çardak İlçesi, Hürriyet ve Saray Mahalleleri ; eski kayıtlara göre tapunun 29KII29LI pafta, 3, 4, 5, 6, 7, 19 ve 21 parsellerinde kayıtlı taşınmazdaki mevcut siti kapsayan, tapunun -/M23A19A4/M23A19A3A paftalar, 195/297/298 adalar, 1-2/7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 -22-28-32/1 parsellerinde kayıtlı taşınmaz l arda tespit edilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına girdiğinden 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, sit sınırının kararımız eki l /2 500 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle yeniden belirlenmesine, karar verildi.”

Üçüncü derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen alanın toplam yüzölçümü 47939.868 metrekare olduğu öğrenildi. denizlide-icinde-evlerinde-bulundugu-binlerce-metrekare-alan-icin-sit-karari-1