Denizli Tabip Odası, yarın Denizli’deki doktorların Sağlıkta Şiddet”e, “Çalışma Şartlarımızın Kötülüğü”ne, “Serbest Çalışan Hekimlerin Çalışma ve Hastaların Doktor Seçme Özgürlüklerinin Kısıtlanması”na karşı dikkat çekmek için farkındalık eylemleri yapacağını açıkladı. Odadan yapılan açıklamada, “Toplumsal yaşamımızın her alanına sirayet eden şiddet görmezden gelindikçe daha da azgın hale geliyor. Hayasız yüzünü de en kolay sağlık alanında gösteriyor. Kasım ayında ülke genelinde 23 sağlık çalışanı şiddete uğradı. Alındığı söylenen önlemlerin, çıkarıldığı iddia edilen yasaların hiçbir işe yaramadığı ortaya çıktı. Pansuman tedbirlerle bu sorunun üstesinden gelmek mümkün değil. Bu sorun ancak bütün siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ciddiyetle konuya sahip çıkması ile çözülebilir. Çalışma koşulları giderek daha kötü hale gelmektedir. Acil servislerin yoğunluğu çok fazladır. Bu servisler mutlaka mekân ve personel olarak desteklenmelidir. Beş dakikada bir verilen randevular hastaların düzgün bir sağlık hizmeti almasının önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir. Bu konu mutlaka çözümlenmelidir. Bu süre Dünya Sağlık Örgütü’nü tavsiyesi gibi en az 20 dakika olmalıdır.

Aile Hekimlerinin sözleşme koşullarındaki yanlışlar, performans sisteminin yarattığı kaos hekimlerin özlük haklarını belirsiz hale getirmektedir. Üniversitelerde görev yapan asistanların durumu hala düzeltilmemiştir. Devlet sistemini aosa sürükleyen düzenleyici kurum Özel Hekimliğe de el atmış, hekimlerin serbest çalışma ve hastaların hekim seçme özgürlüklerini kısıtlamıştır. Bu konudaki yönetmelik değişikliği hemen iptal edilmelidir. Çözülemeyen, üzerleri örtülen sorunlar veya “ben yaptım oldu” çözümleri sağlık sistemimizi giderek içinden çıkılmaz bir sorun yumağına dönüştürmektedir. Karşılaştığımız problemlerin çözümü, ancak sorunları birebir yaşayanların önerilerinin dikkate alınması ile mümkündür.

Denizli Tabip Odası olarak hem meslektaşlarımızın hem çalışma arkadaşlarımızın hem de hastalarımızın daha iyi bir sağlık sistemine kavuşması için yanlışları söylemeye, sorunlar için çözüm önerileri üretmeye devam edeceğiz” denildi.