Sendika üyesi öğretmenler ise bugün düzenledikleri yürüyüşün ardından yaptıkları basın açıklamasıyla Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitimde yaşanan sorunlara karşı tepkilerini ortaya koydular.

Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Teç-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik-Sen, Eşit Haklar Sendikası ve TÖB-Sen’in katılımlarıyla gerçekleşen iş bırakma eyleminde öğretmenler bugün sokağa çıktı.

Gazi İlköğretim Okulu önünde saat 11.00’da toplanan öğretmenler 15 Temmuz Delikliçınar Meydanına yürüyerek basın açıklaması düzenlediler.

Denizli’de il geneli 7 bin öğretmenin iş bırakmasıyla sonuçlanan eylemde yüzlerce öğretmen Delikliçınar Meydanı’na birlikte yürüdü.

VATANDAŞTAN DESTEK

Yürüyüşün ardından Delikliçınar Meydanı’nda toplanan eğitim emekçileri sloganlar atarak eyleme başladılar. Denizli halkınında yoğun ilgi gösterdiği eylemde arabalar kornalarını çalarak destek verdiler.

BİRLİKTELİK VURGUSU YAPTILAR

Sendika başkanlarının yaptığı ortak açıklamada birliktelik vurgusu yaptılar.

Yapılan basın açıklamasında, ‘bugün eğitim emekçilerinin, haksızlıklar karşısında susmayacağını, ayrışmaya boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna, çocuklarının geleceğine sahip çıkacağını göstermenin günüdür’ diyen sendika başkanları açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitimde yaşanan sorunlara karşı, 13 eğitim sendikasının genel başkan ve yöneticileri, Başkent Öğretmen evinde bir araya gelerek ortak eylem kararları almıştı.

Hayatın Vazgeçilmezi: Filmler Hayatın Vazgeçilmezi: Filmler

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, TBMM'de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi acil talebimizdir.

Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi sağlanmalıdır.

Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir.

Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir.

Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.

Öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır.

Bu taleplerimize ilişkin, 1-26, 27, 28 Ekim 2022 tarihlerinde iş yerlerinde kokart takılması kararı alınmıştı, okullarımızda kokart takarak tepkimizi gösterdik. 2-26 Ekim 2022 tarihinde, ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildiri metni üyelerimiz tarafından okundu.

3-14 Ekimden bu yana bu tepkilerimize ve taleplerimize rağmen Milli Eğitim Bakanlığı çözüm adına bir adım atmayınca 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir (1) günlük iş bırakma eylemi yapılması kararımızı da bugün uyguluyoruz.

Tüm eğitim emekçilerimizle bugün alanlardayız. İş bırakmak Uluslararası Çalışma Sözleşmesi hükümleri ve Danıştay Kararları gereğince yasal bir eylemdir. Kimseye bu eyleme katıldığı için ceza verilemez. Hak aranınca kutsaldır. Peşinden gidilmeyen, mücadelesi verilmeyen hakkın bir değeri yoktur. Mesleğimizin onuru için bugün alanlardayız.

EYLEM HALAYLARLA SON BULDU

Sendika başkanları; Namık Kemal Aydoğan, Hüseyin Özdemir, Özlem Özer, Ayşe Kan, Adanan Ünlü’nün yaptığı basın açıklamasının ardından sloganlar atan eğitim emekçisi öğretmenler hep birlikte halay çekerek eyleme son verdiler.