Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında konuşan TEÇ-SEN Denizli İl Başkanı Özlem Özer, “Yıllarca 3600 ek göstergenin müjdesini bekleyen 2 milyonun üzerinde kamu çalışanı 2 ay önce yürürlüğe giren yasa ile 3600 ek gösterge çerçevesine alındı. Yönetim hizmetlerinde görev yapanların tamamına 3600 ek gösterge verilmiş, kamudaki şefler yönetim hizmetleri gurubunda olmasına rağmen dışarıda bırakılmıştır. Ayrıca 2 yıllık üniversite mezunu olan bazı kadrolara 3600 ek gösterge verilmiştir. 2 yıllık üniversite mezunu tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi mümkünken bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verilip diğer kamu çalışanlarının dışarıda bırakılması, çalışma barışını ve hiyerarşik yapıyı bozmaktadır. Astının aldığı 3600 ek göstergeyi üstüne vermemek çalışma hayatının olağan akışına, kariyer ve liyakat ilkesine, normlar hiyerarşisine de aykırıdır. 3600 ek gösterge düzenlenmesi özünde kamu çalışanlarının tamamının erişimine açık olması gerekir. 1. dereceye gelen yani 2 yıllık üniversite mezunu olan kamu çalışanlarının tümüne 3600 ek gösterge verilmesi için bir talimat verilmesi yeterlidir” dedi.

Denizli’de Milli Eğitime bağlı kurumlarda mobbing yapıldığını öne süren Özer, “Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bulunan kurumlarda iş barışının ve huzur ortamının aksadığının üzüntüsünü yaşamaktayım. Şahsım ve bazı üyelerimize çeşitli şekillerde mobbing uygulanmış ve uygulanmaya da devam edilmektedir. Personel görevlendirmeleri dahi, görevlendirilecek personelin sendikasına bakılarak yapıldığı bilinmekte olup; kimilerine ödül kimilerine de ceza olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama Anayasamızın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durumu Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın dikkatine sunmak istiyoruz” diye konuştu.