Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, yaşanan deprem felaketinden etkilenenlerin, yardıma gidenlerin veya yardım için destek sağlayanların görüşlerini de alarak aşağıdaki yapılacaklar listesini hazırladıklarını belirtti. Ardıç, "Bu liste sadece sağlık alanında yapılacaklarla ilgilidir. Bu yüzden acildir. Diğer meslek odaları ile birlikte hazırlanan genel önlemlere yönelik çalışmaya katkı vermeye de devam edeceğiz. 

Bu tarihten itibaren bu plana göre Valilik, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Sağlık müdürlüğü, Hastaneler gibi bütün ilgili kuruluşlar nezdinde,  gerekli resmi girişimleri başlatıyoruz. Seçim gündemi altında beklenen depremin unutulmaması için hepsinin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı. 

Denizli’de afet gelişmeden alınabilecek önlemler;

1.    Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarının depreme dayanıklılık testlerinin bir an önce yapılıp kamuoyuna açıklanması
2.    Ecza ve tıbbi malzeme depolarının merkezden kaldırılarak sağlam zeminli bölgelerine taşınması 
3.    Toplanma alanlarının belirlenmesi
4.    O bölgede bulunan aile hekimliklerinin toplanma alanlarına inşa edilmesi, acil müdahale araçları ve ilk yardım malzemelerinin bu merkezlerde depolanması
5.    Toplanma alanlarında enerji gereksinimi için yeterli güçte jeneratör kurulması ve her 3 ayda bir periyodik kontrollerinin yapılması.
6.    Her hastanenin etrafında yeterli büyüklükte boş alanların belirlenmesi be bu alanlarda yedek sahra hastanesi depolanması
7.    Her hastanenin bir uydu telefonu almasının mecbur kılınması
8.    Sağlık personellerinin şehrin daha az riskli bölgelerinde ikamet etmeleri için teşvik edilmesi
9.    Herhangi bir afet durumunda destek için görevli gelecek sağlık personelinin şimdiden belirlenmesi, görev yerlerinin tanımlanması
10.    Dışardan gelen sağlık personeli için konteynerlerin hazır edilmesi
11.    Her mahallede gönüllü gruplarının kurulmasının teşvik edilmesi ve gönüllüler için acil müdahale ve ilk yardım kurslarının düzenlemesi

Deprem sırasında yapılacaklar

1.    Depremzede sağlık personelinin çalıştırılmaması ve ailelerinin yanına gönderilmesi
2.    Hastanelerin yanlarındaki alanlara sahra hastanelerinin kurulması, gelen sağlık personellerinin kalacağı konteynerlerin yerleştirilmesi
3.    Daha önceden planlanan sağlık personelinin birer haftalık vardiyalar şekkinde çalıştırılması.
4.    Bireysel gelen gönüllü sağlık personeli için kayıt masası oluşturulması
5.    Deprem bölgesinde hastane ve bölge sorumlularının belirlenmesi ve koordinatörle doğrudan teması siçin uydu telefonlarının kullanılması
6.    Yardım için gönderilen ihtiyaç malzemelerinin afet bölgesine girmeden depolanması sınıflandırılması 
7.    Bildirilen ihtiyaçların doğrudan ihtiyaç noktasına götürülmesi
8.    Travma döneminin atlatılmasından sonra aile hekimliği merkezlerinin aktifleştirilmesi, sürekli sağlık hizmetleri için gerekirse gezici ekiplerin oluşturulması
9.    Depremzede veya bölgeye yardıma giden sağlık personellerinin maaşlarında kesinti olmasının engellenmesi
10.    Depremzede sağlık personeline uzun süreli ücretli izin verilmesi
11.    Deprem sonrasında bölgeye kalıcı olarak atanan yeni sağlık personeline kalacak yerlerin önceden ayarlanması 

Başka yerdeki afeti desteklemek için alınabilecek önlemler:

1.    Denizli’de UMKE ekiplerinin dışında sadece afet durumlarında kullanılacak acil müdahale ekipleri hazırlanması
2.    Bu ekiplerin doktoru, hemşiresi, sağlık personeli şimdiden belirlenmesi,
3.    Her ekipte yabancı dil bilen elemanlar bulunması
4.    Acil durumlarda kullanacakları malzemelerin niteliğinin ve miktarının belirlenmesi
5.    Bu kişilerin görev emri geldiğinde nasıl hazırlanacakları, yanlarına neler almaları gerektiği konusunda eğitilmesi
6.    Olağan üstü durumlar için görevlendirilebilecek kişilerin iletişim numaralarının her ay güncellenmesi sağlanması.
7.    Yola nasıl çıkılacağının, ulaşım görevinin kimde olduğunun şimdiden belirlenmesi
8.    Bu ekipler için şimdiden çadır, uyku tulumu gibi konaklama malzemeleri temin edilip, gidilecek yere ekiple beraber götürülmesi 
9.    Ekibi dışardan destekleyecek, destek personelini (yemek, güvenlik, çadır kurulumu, ulaşım ve malzemelerin takibi) yanlarında olması.