10 – 11 - 12 Ocak 2023 tarihlerinde 09.30 – 16.00 saatleri arasında 3 gün boyunca devam eden eğitimde; “Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi – Uluslararası İç Denetim Standartları, İç Denetçiler İçin İç Kontrol ve Risk Yönetimi, İç Denetim Faaliyetinin Kurulması ve Kalite Güvence, İç Denetim Ekibi Oluşturma ve Planlama, İç Denetim Saha Çalışması, Denetim Raporu Yazımı” ana başlıkları altında ayrıntılı bilgiler verildi.

Tüm dünyada yaşanan krizler, gün geçtikçe sınırları ortadan kaldıran küreselleşme, artan rekabet ortamı ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle iç denetimin öneminin giderek arttığına ve bu süreçte iç denetimin rolünün de giderek değişiyor olmasına ve riskleri önleyici rolünün daha belirgin bir hale geldiğine vurgu yapan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necip Filiz: “Organize ettiğimiz bu eğitimle bir denetim çalışmasını başından sonuna kadar deneyimleme, riskleri ve risklerin denetimde oynadığı rolü anlama, iç kontrolleri tanımlama, değerlendirme ve belgelendirme, ön araştırma aracını kullanma, denetim kanıtları toplamak ve çalışma kağıtlarını hazırlayabilmek için kullanabilecek teknikleri keşfetme, denetimde iletişim sürecinin önemini anlama ve kavrama, denetimi etkinleştirebilecek kişiler arası ilişki ve ekip kurma becerilerini geliştirme gibi yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmıştır” dedi.

İç denetimin öneminin giderek arttığını ve rolünün de değiştiğini söyleyen Necip Filiz, “İç denetimin değişen ve gelişen fonksiyonları çerçevesinde iç denetçilerin sahip olması gereken yetkinlikler ve bilgiler de zaman içinde değişim gösteriyor. İç denetçiler için geçmişte olmayan yeni yetkinlikler gündeme geliyor. İç denetçilerin bu yetkinliklere sahip olması ve kendilerini sürekli geliştirmesi gerekiyor. İç denetim faaliyetini yürüten iç denetçilerin sahip olması gereken temel yetkinlik ve bilgiler iç denetim faaliyetinin etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi açısından hayati önem taşıyor. Verilen bu eğitimlerde iç denetçilerin günümüzde sahip olması gereken temel yetkinlik ve bilgileri ile ilgili olarak detaylı değerlendirmelerde bulunulmuştur.” dedi.

Uluslararası standartlara uygun ve etkili bir şekilde yürütülen iç denetim faaliyetinin, kurumların sağlıklı bir şekilde gelişerek faaliyetini sürdürebilmesine imkân tanıyor olduğunu belirten Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu ise “İç denetim, günümüzde kurumun amaçlarına ulaşmasında yönetimin en temel yardımcılarından birisi haline gelmiş bir fonksiyon konumundadır. İç Denetçilerin çalıştıkları kurumun faaliyetlerine değer katması gerekmekte. Bunun için de kurumun faaliyet alanına uygun temel bilgilere sahip olması, kurumun iş alanlarına hakim olması, operasyon, muhasebe, pazarlama, finans ve stratejik yönetim gibi süreçler hakkında yeterli düzeyde bilgisi olması önemlidir” dedi.