Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre, 9 Eylül 2022 Cuma günü yayınlanan 2022/449 sayılı Resmi Gazete’de görevden alınan isimlerden biri Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya oldu.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 2016 yılında vekaleten, 16 Mayıs 2020’de ise asaleten ataması yapılan Yılmaz Erkaya, 2022 yılı Mayıs ayında görevden alınıp Ankara’da bakanlık emrine çekilmişti. Erkaya’nın yerine vekaleten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKKDK) Denizli İl Koordinatörü Şakir Çınar atanmıştı.

AW710684_02