Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim’in koordinasyonunda, illerin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanları ve tüm kamu hastanelerinin Başhekimlerinin katılımıyla dijital platform üzerinden Bölge Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Beyaz Reform/Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) yönetmeliğe, avantajları değerlendirilerek hastane çalışanlarımıza anlatılması hususunda görüş birliği ve MHRS sisteminin yeni yönetmeliğe entegrasyonu, Hastane Acil Servislerindeki bekleme süreleriyle ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. 3 ildeki hastanelerin hastane rollerine göre sağlık hizmeti sunumuna ilişkin işleyişleri gözden geçirildi. İllerin hastane bazlı poliklinik MHRS ve MHRS dışı hasta kapasiteleri, cerrahi branşların poliklinik ve ameliyat günü karşılaştırmaları, hekimlerde nöbet öncesi ve nöbet sonrası çalışma saatleri değerlendirilerek bölge olarak ortak bir dil oluşturulmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantıya dair konuşan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, “İl olarak kamu hastanelerimizdeki işleyişi her zaman fikir birliğiyle aynı dille uygulamaya çalışmaktayız. Amacımız ‘önce insan, önce sağlık’ anlayışıyla her hastanemizde hastalarımıza aynı kalitede etkin bir sağlık hizmeti sunabilmektir. Bugün bu toplantıda her ne kadar bölgesel farklılıklarımız olsa da bazı genel konularda bölge illeri olarak uygulama birliği yapabileceğimiz konuları ele aldık, verimli bir toplantı geçirdik” dedi.

Toplantı sonunda koordineli ve nitelikli sağlık hizmet sunulması amacıyla, Denizli, Aydın ve Muğla illerini kapsayan sağlık çalıştayının düzenlenmesi kararı alındı.