DENİB Akademi eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen programda; süreç tanımı, süreçlerin belirlenmesi, kuruluş fonksiyonların sistemsel olarak yönetilmesi, süreç risk ve fırsatlarının belirlenmesi ve yönetilmesi, süreçlerin kim tarafından yönetilmesi gerektiği, akışların ve süreç haritasının oluşturularak süreçlerin doğru sıralamasının yapılması ele alındı. İlginin yüksek olduğu eğitim programında ayrıca süreçler arası etkileşim, süreç performanslarının belirlenmesi ve ölçülmesi konularına değinilerek çalışanların süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesine karşı olmalarının nasıl önlenmesi gerektiği anlatıldı. Son olarak, süreçlerin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanması, görev dağılımında bölümler veya süreçler arası çizgilerin belirlenmesi, dokümantasyon oluşturulması ve ihtiyaç duyulan kayıt konuları soru-cevap bölümleriyle interaktif bir şekilde işlendi.

İşletme içinde iyileştirmelere imkan sağlayan süreç takibi ile üyelerimizin performanslarını geliştirmeleri, verimliliklerini artırmaları ve nihai olarak süreçlerinin sürdürülebilirliği hedeflendi.