DENİB Akademi'nin eğitim programları devam ediyor. 18 Ağustos'ta gerçekleşen eğitim programında; müzakere nedir, müzakerenin hayatımızdaki yeri, iş ve özel hayatta müzakere, iknanın iletişimi, iknada dinleme, beden dilinin müzakereye etkisi, müzakere soru teknikleri, itiraz karşılama, fırsata çevirme, zor kişiliklerle müzakere stratejisi belirleme, kişilere göre davranış biçimi uyarlama ve iknanın duygusal yansımaları gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi Eğitimlerine, 25 Ağustos 2022 tarihinde online olarak düzenlenecek olan “Şimdinin Gücünü Yönetmek Eğitimi” ile devam edeceğini belirtti.

AW693352_03