Covid-19 sebebiyle sosyal hayatı alt üst eden pandemi süreciyle bozulan uluslararası ticaret ve tedarik zincirlerinin pandemi öncesi durumuna maalesef henüz dönemediğini belirten DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, "Yaşamakta olduğumuz bu global sıkıntıya ilaveten ülke ekonomimizin yüksek enflasyon, faiz ve kur üçgeninde sıkışmış olduğu gerçeğiyle de karşı karşıyayız. 

Bu yılın ilk yarısında ülkemizde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri hepimizin temel odak noktasıydı. DEGİAD olarak o dönemde de piyasalar nezdinde verilecek güven ve öngörülebilirliğin önemine vurgu yapmıştık ve bugün de aynı vurguyu yapmaya devam ediyoruz. 

Seçim belirsizliğinin artık geride kaldığı bu yeni dönemde en önemli konu başlıklarımızdan birisinin ise finansmana erişim olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı. 

“Maliyetlerimiz artarken işletmelerimiz finansmana ulaşamıyor”

Kamu bankalarının kredi vermekte zorluk yaşadığını, özel bankaların ise kredi kanallarını neredeyse tamamen kapatmış durumda olduğunu belirten Urhan, "Unutulmamalıdır ki ülkemiz ekonomisinin büyümesi ve kalkınmasının temelinde reel sektör vardır. Reel sektör kriz dönemlerinde her zaman yükü sırtlayan taraf olmuştur.

DİMSİAD'ın Yıldönümü Gecesi Göz Doldurdu DİMSİAD'ın Yıldönümü Gecesi Göz Doldurdu

Ancak bugün sermaye sıkıntısı yaşayan Türk sanayicisi, üretimi azaltacak duruma gelmiştir. Mevcuttaki bu sıkıntının sürmesi, sanayideki düşük üretim ve düşük ihracat tehlikesini had safhaya çıkaracaktır. Sürecin bu şekilde devam etmesi durumunda kısa vadede işletmelerde küçülmelerin, işten çıkarmaların, konkordato ve iflasların gündeme geleceği endişesini şiddetle taşımaktayız. 

Özetle ve ivedilikle; hammadde tedariğinde büyük oranda dışa bağımlı olan, kâr marjı hızla eriyen ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen üretim ve istihdamı devam ettirmek isteyen reel sektörümüzün sermaye ihtiyacını karşılayabilmesi ve üretime devam edebilmesi için acilen kredi desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. Aksi takdirde içinde bulunduğumuz yılın son çeyreğinde reel sektörümüzde çok ciddi sıkıntıların baş göstereceği gerçeğinin altını önemle çizmek isteriz." şeklinde konuştu.