Yürütücülüğü Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Hasret Kökten, proje uzmanlığı ise Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esin Turan Güllaç tarafından yapılan “Düşleyerek, Düşünerek Öğrenme Yolculuğum”: Çocuklar için Felsefe (P4C) Kampı başladı. 10 Eylül tarihinde Eğitim Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek sergi ve kapanış töreni ile sona erecek.

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) etkinliğinin kurucusu Mathew Lipman’ın görüşünü savunan Proje Yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Hasret Kökten, proje ile ilgili küçük yaşta başlanacak felsefi sorgulama etkinliğine bağlı olarak çocuklarda eleştirel düşünme ile birlikte iş birliğine dayalı çalışma becerileri gerçekleşebileceğini ve bu sayede kendilerinde sistematik düşünmenin yanı sıra ifade edebilme becerilerinin de oluşabileceğini belirtti.

Proje Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esin Turan Güllaç ise kendilerinin, düşünme eğitimi örneği olan “Çocuklar İçin Felsefe (P4C)” yaklaşımından hareket ederek, hedef kitle olarak 4.sınıf öğrencilerini belirlediğini dile getirdi. Dr. Öğr. Üyesi Güllaç proje amacını, çocukların küçük yaştan itibaren eleştirel, sorgulayıcı düşünme becerilerini iş birliği ile geliştirmek olarak açıkladı.