1-5393 sayılı Belediye Kanununun  18/e maddesi gereğince; mülkiyeti Belediyemize ait Gökçeyaka Mahallesi Taşavlu Mevkii 263 ada 36 parsel 118,48 m² yüzölçümlü bahçe nitelikli taşınmazın satışı ile ilgili Emlak ve Gelir Komisyonunun 09/09/2022 tarih ve 2022/07 sayılı raporunun görüşülmesi.
2-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 2022 yılı gider bütçesinde bulunan ve kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, gider tertiplerine veya öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri kar
 şılamak üzere 2022 yılı bütçesinde ödenek aktarma yapılması ile ilgili Plan  ve Bütçe Komisyonunun 09/09/2022 tarih ve 2022/20 sayılı raporunun görüşülmesi.
3-5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi ve 2464 sayılı  Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanmakta olan ve Belediye Meclisimizin 02/11/2021 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı ile belirlediği 2022 yılı gelir tarifesinde güncelleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe  Komisyonunun 09/09/2022 tarih ve 2022/21 sayılı raporunun görüşülmesi.
4-5393 Sayılı Kanun'un 75.maddesinin  d bendi gereğince; Denizli Büyükşehir Belediyesinin 17.08.2022 tarih E.111604 sayılı yazısına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait Kocaova Mahallesi Ebederesi Mevki 109 ada 2 parsel 1.917,92m2 tarla nitelikli taşınmazın, Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili Emlak ve Gelir Komisyonunun 09/09/2022 tarih ve 2022/08 sayılı raporunun görüşülmesi.
5-Çameli Belediye Meclisi’nin 05/05/2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen, Çameli Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’nin 8/g ve 23/5. maddeleri gereğince yapılması planlanan eğitim yardımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 09/09/2022 tarih ve 2022/22 sayılı raporunun görüşülmesi.
6-5393 sayılı Belediye Kanunun 18/b, 62. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince; Belediyemiz 2023 yılı ve izleyen iki yıla ait Tahmini Bütçesinin görüşülmesi.
7-5393 sayılı Belediye Kanunun 18/f maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince; kanunlarda vergi , resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için; 2023 yılında uygulanacak olan Belediyemiz gelir tarifesinin görüşülmesi. 
8-5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2022 yılında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde çalıştırılması planlanan 8. Dereceli 1 adet Mimara ödenecek aylık net ücretin belirlenmesinin görüşülmesi.
9-Belediyemiz, Çameli Kaymakamlığı ve Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, İlçemiz orta öğretim öğrencilerine, vatan ve ülke bilincinin oluşması, milli duyguların geliştirilmesi amacıyla  Türk Milletinin kahramanlık destanı yazdığı topraklara ve Çanakkale Şehitliklerine gezi düzenlenmes
 i hususunun  görüşülmesi. 
10-Çameli Kaymakamlığı, Belediyemiz. T.C. Kızılayı ve ÇAMYEG Derneği tarafından İlçemiz sınırları içerisinde kurulması planlanan Aşevi hususunun görüşülmesi.
11-Hüseyin Süslü  Mirasçılarına ait 329 ada da 4632,23 m² alanda bulunan 932 m² lik alana karşılık, mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı 324 ada 5 parselde parselasyon işlemi yapıldıktan sonra takas işlemi yapılması ile ilgili alınan 02.09.2014 tarih ve 73 nolu meclis kararının iptal edilmesinin görüşülmesi.
12-5393 Sayılı Kanunun 85. maddesi, 237 sayılı Taşıt Kanununun 1/a ve 10. maddesinin 2.fıkrası gereğince; Belediyemiz arazi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Paletli Ekskavatör iş makinesinin satın alınması hususunun görüşülmesi.   
13- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/b Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesi gereğince
 ; 2022 Mali Yılı gider bütçesinde bulunan ve kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, gider tertiplerine veya öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliği gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılabilmekte olup, birimler arasında ekte sunulan şekilde ödenek aktarımı yapılması hususunun; görüşülmesi 
İlk 5 madde direkt oylama 6, 7, 8,9,10 ve 13.maddeler ilgili komisyonlara havale edildi. 2. Oturumda komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. Çameli Belediyesi Ekim ayı olağan Meclis Toplantısı 2.Birleşimi kapatıldı. Belediye Meclisi 2022 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısı 1. birleşim 1 Kasım 2022 Salı Günü saat 11.00’de olarak olmasını oy birliği ile kabul edildi,