Aile kurmak isteyen bireyler bunu evlilik birliği ile sağlar. Toplumun en temel yapısı olan aile önemsenmesi gereken bir kurumdur. Bu sebeple de her toplumda aile kanunlarla korunur. Bizim hukuk sistemimiz de aileyi kanunları aracılığı ile korur.

Bir toplumun sağlıklı olması ailenin korunması ile mümkündür. Aile birliği kurulurken bunun bir gün sonlandırılacağı düşünülmez. Fakat yaşamın olağan akışı içinde taraflar zaman zaman fikir ayrılıkları yaşayabilir. Bu fikir ayrılıklarının ciddi boyutlara ulaşması ortak yaşamın birlikte çekilemez hale gelmesine neden olduğunda ise eşler ayrılmak isteyebilir.

Evlilik birliğinin sonlanması için resmi olarak devletin yetkili organlarına başvurulması ise zorunludur. Ailenin toplum için olduğu kadar devlet için de önemi vardır. Bu nedenle de devlet hukuk sistemi ile aileyi korumaya almak ister.

Eşler arasında ortaya çıkan problemler artık aşılamaz boyutlara ulaştığında ayrılık zorunlu olarak alınması gereken bir karar haline dönüşür. Bu durumda da Aile Mahkemeleri aracılığı ile boşanma davasının açılması gerekir. Boşanma davası nasıl açılır ise açılsın, muhakkak dava dilekçesi düzenlenmelidir. Eğer anlaşmalı boşanma davası açılacaksa dava dilekçesine ek olarak bir de anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalı ve mahkemeye sunulmalıdır.

Taraflar çoğu zaman boşanma davası açmak için neler yapması gerektiğini bilmez. Bunun için bir boşanma avukatı ile çalışmak süreci hızlandıracağı gibi kolaylaştırır. Boşanma davası açılacağı zaman bir takım hukuki süreçlerin takip edilmesi gerekir. Bu sürecin doğru yönetilmesi boşanma davası avukatı ile olur.

Boşanmak isteyen taraflar dilerse kendileri de mahkemeye başvuruda bulunabilir. Boşanma davası açmak için mutlaka bir avukatla çalışmak gerekmez. Avukatla çalışılması süreci hızlandıracaktır. Boşanma davası açmadan önce ne tür bir dava açılacağının netleştirilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açılacağı zaman yapılacak hazırlıklar ve hazırlanacak belgelerde değişiklik olabilir.

Öncelikle boşanma davası açılacağı zaman bir dilekçe hazırlanmalıdır. Hazırlanacak olan bu dilekçede yer alması gereken bilgilerin eksiksiz ve tam olması için yazımızda yer vereceğimiz ayrıntıları dikkatli bir biçimde okumanızı öneririz.

Boşanma Davası Dilekçesinde Yer Alması Gerekenler

Boşanma davası dilekçesini hazırlarken bazı ayrıntıları atlamamanız gerekir. Bu dilekçenin eksiksiz ve tam olması ve usulüne uygun hazırlanması zorunludur. Aksi durumda dava açılmadan reddedilebilir. Boşanma dilekçesinde neler yer almalıdır? Merak ediyorsanız aşağıdaki başlıklara göz atmanızı öneririz:

®      Mahkeme ismi.

®      Davalı ve davacı ad-soyadı, adres bilgileri.

®      Davacının T.C numarası.

®      Davacı avukatı varsa ad-soyadı ve adresi.

®      Davanın konusu.

®      Davacının iddiasını ispata yarayacak tüm vakıaların özeti.

®      İddia edilen vakıaları ispata yarayacak bütün deliller.

®      Hukuki dayanak.

®      Davadan talep edilenler.

®      İmza.

®      Boşanma davası anlaşmalı açılacaksa dilekçeye ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlayacağınız zaman buna ilaveten anlaşmalı boşanma protokolüne de ihtiyacınız olacaktır. Bir anlaşmalı boşanma davası avukatı ile çalışmak sizlere zaman ve hak kaybı yaşamamanız açısından yardımcı olacak bir yaklaşımdır.

En Ucuz Maltepe Evden Eve Nakliyat Fiyatları En Ucuz Maltepe Evden Eve Nakliyat Fiyatları

Anlaşmalı boşanma davası dilekçesinde yer verilecek bilgiler arasında; nafaka miktarı, maddi ve manevi tazminat talebi varsa bunun ne kadar olduğu, varsa çocuğun velayetinin kimde olacağı gibi konular yer alır.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davası dilekçenizde boşanmaya sebep göstereceğiniz vakıalara yer vermeniz gerekir. Bu dilekçe hazırlanırken boşanma sebebi vakıalar ve davadan talep edilenler dikkate alınmalıdır. Vakıaların hangi delillerle ispatlanacağına da yer verilmesi gerekir. Ayrıca davalı eşten taleplerinizin ne olduğunun açık ve net biçimde dilekçede yer alması ihmal edilmemelidir.

Çekişmeli boşanma davalarının her biri diğerinden farklı olduğundan hazırlanacak dilekçe örneği de davadan davaya farklılık gösterecektir. Bu konuda çekişmeli boşanma davası avukatından hukuki destek almanız sizin için yarar sağlayacaktır.