Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Denizli İl Başkanlığını yürütmekte olan Ayşe Kan sendikadaki görevlerinden kendi isteğiyle istifa ederek, başkanlık görevini Pamukkale İlçe Temsilcisi Yaşar Kurun’a devretti.

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası İl Başkanlığı görevine genel merkez tarafından atanan Yaşar Kurun iki yıldan bu yana Sendika Teşkilatlandırma Sekreterliği ve AES Pamukkale İlçe temsilciliği görevini yürütmekteydi.

Yaşar Kurun yaptığı açıklamada; “Başkan Ayşe Kan’dan devraldığımız bayrağı daha ilerilere taşımanın gayreti ve çabası içinde olacağız. Bizler; “sendikacı” kimliğinden önce, birlikte hak aramanın gereğine inanan eğitimcileriz. Kendini sendikamız içinde “eğitimci” kimliğiyle ifade etmek isteyen, kişisel ve siyasi ikbal kovalamayan her yol arkadaşımız BASK/AES Tüzüğü ve Sendikal Kanun çerçevesinde temsil hakkını ve sorumluluğunu alabilir.” diye konuştu.