Aziz Mahmut Hüdai hazretlerinin çilehanesi cami avizesi bitişiğinde inşa edilmiş cami, koyu yeşil kubbe ve minaresi ve özgün mimari yorumu ile dikkat çekmektedir. Caminin avizeleri adına yakışır şekilde gösterişten uzak bir karakterde tasarlanmıştır. Kandilli avizeler eskitme görünümlü olup, üstün bir işçiliğe ve kaliteli bir aydınlatmaya sahiptir. Ana avize 600 cm çapındadır. Asma kat ve diğer alandaki avizeler ana avize ile uyumlu bir birliktelik içerisindedir. Avizede yer alan kandiller sayesinde süreç içerisinde ampul değişimi yapmaya kolaylık sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Avizenin yapısı gereği temizliği çok kolay yapılmaktadır.  

Karavan Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler? Karavan Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Aziz Mahmud Hüdayi Hayatı

Aziz Mahmud Hüdayi  (1541 1628 İstanbul), Anadolu'da yetişen velilerden olup, Halvetiyye tarikatının kolu, Celvetiyye tarikatının kurucusudur. 

Aziz Mahmud Hüdâyî'nin şeyhi, mutasavvıf şairdir

Üç yıl gibi kısa bir zamanda eğitimini tamamladı.

Şeyh Üftâde kendisini Sivrihisar’a tayin etti. Sivrihisar'da 6 ay kadar kalabildi. Üftâde Hz. ziyaret etmek için tekrar Bursa’ya gitti. Üftade Hz. vefat edince Rumeli’ye gitti.

Trakya ve Balkanlar’da bir zaman geçirdikten sonra İstanbul’a geçti. Şeyhülislâm Hoca Sâdeddin Hz. yol göstermesiyle tayin edildiği Küçük Ayasofya Camii Tekkesi’nde 8 yıl bulundu. Fatih Cami’de hocalık ve vaizlik yaptı, tefsir ve hadis okuttu. Üsküdar’da Hüdayı Dergâhı’nın bulunduğu yeri 1589 yılında satın aldı.  1595’te dergâhın inşaatı tamamlandı. Sultan Ahmed Camii’nin açılışında (1616) ilk hutbeyi Aziz Mahmud Hüdâyî okudu ve her ayın ilk pazartesi günü burada vaaz etmeyi kabul etti. Üsküdar’da bulunduğu yıllarda Bulgurlu’da da bir çilehâne ile bir hamam yaptırdı. rivayet  Aziz Mahmud Hüdâyi Ekim 1628 vefat etti.

Azîz Mahmûd Hüdâyî 100 yıla yaklaşan ömründe 8 sultan devrini idrak etmiştir. Bu sultanlar: Kanunî Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I. Ahmed, I.

https://www.ustunavize.com/istanbul-cami-avizeleri-aziz-mahmut-hudai-hazretleri-cilehanesi-cami-588