Arsa yatırımında imarın önemi, herhangi bir konumda olan arsaların üzerine yapıların inşa edilebilmesi için imar izninin gerekli olmasından kaynaklanır. Yani bir yerden arsa alan ve bu arsa üzerine ev, işyeri, apartman veya farklı bir yapı inşa etmek isteyen kişilerin imar izinlerini almış olmaları gereklidir. Eğer imar olmazsa, yapı izni de çıkmayacak ve arsa sahipleri mallarını kullanamayacaklardır. Arsa yatırımında imar, en önemli durumlardan biri olarak görülür. Çünkü arsa, kişi tarafından yatırım yapabilmek için alınmış olsa dahi, satılması gerektiği zamanlarda imar izninin olması alıcılar için önemli bir etken olacaktır.

Tarladan İmar Geçerse Ne Olur?

Tarladan imar geçmesi durumu, tarlaların daha değerli hale gelmesine neden olur. Yani, daha önce sadece tarla olarak kullanılabilecek olan arsalara yapı izni verilmiş olur. Normal şartlarda satın alımından sonra tapuda yer alan tarla ibaresi, o alan için yapı izninin olmadığı anlamını taşır. İmarla beraber, alana yapılacak olan yapı için devlet tarafından izin verildiği kadar kat çıkılabilir.

Arsa Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Arsa alımında dikkat edilecekler, genel olarak arsanın durumu ve kullanılabilirliğidir. Bu noktalar şöyle sıralanabilir:

·         İmarının olup olmadığı

·         Arsanın toplam büyüklüğü

·         Arsanın mülkiyet yapısı

·         Arsaya ulaşım imkanları ve gelecek vaat edişi

·         Arsanın bulunduğu zemin durumu

Arsa yatırımında imar olması, her zaman daha kolay satım işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bunun için kendisi kullanmayacak olan kişilerin mutlaka imarlı arsalar almaları tavsiye edilir. İmar durumuyla beraber arsanın zemini ve toprak özellikleri de önem kazanır. İmarı olsa dahi, zemini yapı yapmaya izin vermeyen arsaların satımlara daha zor olacaktır. Denize yakınlığı, çevresinde olan diğer arsa veya yapılar gibi durumlar da alınacak olan arsa için önemli birer noktadır.

İmarı Olmayan Arsa Alınır Mı?

İmarsız arsaların satın alımları, resmi olarak gerçekleşebilir. Bir arsanın imarının olmaması, temel olarak onun satışına engel değildir. Ancak imarı olmayan arsalar yapı bakımından müsait olmayacakları için mantıklı görülmezler. İmarı olmayan arsaların durumları zaman içinde değişebilir. Fakat arsalara imar verileceğinin bir garantisinin olmamasından dolayı arsaların alımı hususunda dikkat edilmesi gereken durumlardan biri görülür.

Arsa İmara Açılırsa Ne Olur?

Arsaların imara açılması, arsalar eğer tarla olarak alınmışsa artık arsa olarak kullanabilecekleri anlamına gelir. Arsalar imarsız alınmaları durumunda yapı hakkına sahip olmazlar. Ne kadar büyük bir alana sahip olunursa olsunsun, ilgili arsa üzerinde alım, satım ve tarım gibi işlemler yapılabilir. Fakat yapı izninin alınabilmesi mümkün değildir. İmara açılmalarının onaylanmasından sonra, arsa sahipleri kendilerine ait olan bu alanı yazlık veya ev gibi yapıları yapabilmek için kullanabilirler. Arsa yatırımında imar olup olmaması, bu açıdan çok önemli sayılır.