AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarını iyileştiren düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin Tin; “Türkiye, sağlık alanında yapılan köklü değişiklikler sayesinde dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldi. Sağlık çalışanlarımızın meselelerini kendi meselemiz görüyor ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Bilim insanlarımıza gayretleri için müteşekkiriz” dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarını iyileştiren düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda kabul ederek yasalaştığını söyledi. Yasayla, sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde artış yapıldığını, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden yapılacağını, emekli hekimlerin ise maaşlarının iyileştirildiğini söyledi. 

“AİLE HEKİMLERİNE YENİ İMKÂNLAR TANINDI”

“Ülkemizde sağlık sisteminin en iyi şekilde işlemesi, sağlık imkânlarından vatandaşlarımızın en üst seviyede faydalanması en öncelikli gayemizdir” diyen Milletvekili Şahin Tin; “Sosyal devlet ilkesini hayata geçirmek için iktidara geldiğimiz ilk günden beri köklü değişikliklere imza atıyoruz. Özellikle sağlık alanında birçok değişikliğe gittik. Eserler kazandırdık, hekimlerimizin, sağlık emekçilerimizin çalışma koşullarını iyileştirdik. Bu çerçevede kaliteli hizmet sunmak gayesiyle uygulamada karşılaşılan mağduriyetleri ve sorunları gidermenin adımlarını attık. Bu süreçte sağlık alanında hayata geçirdiğimiz en önemli uygulamalardan bir tanesi de aile hekimliği müessesesinin kurulmasıdır. Çok şükür bugün aile hekimliği hizmetleri başarılı bir şekilde yerine getiriliyor. Hekimlerimiz büyük fedakârlık yapıyor, emek sarf ediyor. Sağlıkta kalitenin daha da artırılmasının en temel yollarından biri de aile hekimliği kurumunu daha da güçlendirmektir. Bu kapsamda aile hekimlerine yeni imkânlar tanınmasını sağlıyoruz, uzmanlık eğitimi süresini 2029 yılına kadar uzatıyoruz” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EK ÖDEMELERİ ARTIRILDI”

Düzenlemeyle doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden yapılmasına karar verildiğine dikkat çeken Milletvekili Şahin Tin; “Tabiplerimizin, uzman tabiplerimizin ve diğer sağlık personelimizin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılması yönünde önemli bir karara imza attık. Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasını sağlıyoruz. Sağlık personeline dağıtılacak olan ek ödeme tutarı belirlenirken sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine, sağlık bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkânları dikkate alınarak personelin daha fazla ek ödemeden faydalanmasını sağlıyoruz. Böylelikle ek ödemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde dengeli bir dağıtım yapılmasını da temin ediyoruz” dedi. 

“EMEKLİ HEKİMLERİMİZİN MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLDİ”

Emekli tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin maaşlarında da iyileştirmeler yapıldığının altını çizen Milletvekili Şahin Tin; “Sadece çalışan hekimlerimiz için değil aynı zamanda emekli olmuş hekimlerimiz için de bir düzenleme yaptık. Buna göre; emekli tabiplerimiz ve uzman tabiplerimizin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ya da sonrası diye ayrımı yapılmaksızın iyileştirme kapsamına alındı. Çalışan hekimlerimiz ile emekliye sevk olmuş hekimlerimiz arasında bizim için hiçbir ayrım yok. Onların emekleri yadsınamaz. Milletimizin sağlığı için emek sarf ederek emekliye ayrılmış hekimlerimize de bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımızı iletiyoruz” dedi. 

“GSS BORÇLARI SİLİNİYOR”

Düzenlemeyle, sağlık sigortası olmayan vatandaşlara yönelik de önemli bir adım atıldığını belirten Milletvekili Şahin Tin; “Vatandaşlarımızın sağlığa ulaşması konusunda devletimizin tüm imkânlarını seferber etmeye, zor gününde vatandaşımızın yanında olmaya, sorunları aşmaya, sıkıntıları çözüme kavuşturmaya kararlılıkla ve gayretle devam ediyoruz. Sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alan ve sağlık sigortası olmayan vatandaşlarımızın borçlarının bir kısmının terkin edilmesine ve bir kısmına ödeme kolaylığı getirilmesine bu düzenlemeyle imkân tanındı. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamından faydalanan vatandaşlarımızın 10 bin TL’ye kadar olan borçlarının silinmesini bu düzenlemeyle sağlıyoruz. Yine 10 bin TL üzeri Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlar için ise borcun yarısının ödenmesi halinde diğer yarısına da af imkânı getiriyoruz” dedi.

“BİLİM İNSANLARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ”

Milletvekili Şahin Tin; “Hekimlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Sağlık çalışanlarımızı yıpratıcı her yanlışa dur demek üzerimize düşen önemli ve öncelikli bir vazifedir. Bu bilinçle hekimlerimizin haklarını korumanın gayretindeyiz. Çözüm bekleyen meselelerin üzerine gideceğimizin ve takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim. En zor zamanımızda kapılarını çaldığımız hekimlerimiz sözde değil, özde baş tacıdır. Ülkemizin dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biri haline gelmesinde sağlık çalışanlarımızın payı oldukça yüksektir. Sadece binalar yapmak, cihazlar almak değil, nitelikli, alanında uzman, kendini yetiştirmiş, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı, ayrım yapmadan saygı çerçevesinde milletimize devletimizin şifa elini uzatan sağlık çalışanlarımızın varlığı bizim asli güç kaynağımızdır. Kaliteli, yaygın, erişilebilir, güçlü sağlık hizmetimiz ve sağlık altyapımız ile her zaman olduğu gibi en zor dönem olarak nitelendirilen salgın dönemini nasıl başarıyla nihayete erdirdiysek, kitlesel hastalıklarla mücadele konusunda da sağlık camiamızın her bir neferiyle birlikte milletimize hizmet sunmanın gayretinde olacağız. Bilim insanlarımıza müteşekkiriz” dedi.