AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyledi. Milletvekili Şahin Tin, çat kapı haciz uygulamasına son verilmesi, ev sahibi kiracı anlaşmazlığında arabuluculuk formülünün devreye alınması ve uyuşturucu suçuna özel cezaevi açılması gibi daha birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade etti.

“Çat kapı haciz uygulamasına son veriliyor”

Yargıda yapılan bu düzenlemeyle çat kapı haciz uygulamasına son verildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin, “Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları için haciz yasağı getiriyoruz. Konutta haciz işlemi için hakim onayı zorunlu oluyor. Üzerindeki haciz kalktığı halde yediemin depolarında bulunan malların daha etkin tasfiyesini bu düzenlemeyle sağlıyoruz. Borçlunun bir dosya alacağı için borç miktarını aşacak şekilde tüm malvarlığına haciz konulmasına da son veriyoruz” diye konuştu.

“Ev sahibi kiracı anlaşmazlığına arabulucu formülü”

Kabul edilen düzenleme çerçevesince ev sahibi kiracı anlaşmazlığına arabuluculuk formülü getirildiğini belirten Milletvekili Tin, “Kat mülkiyeti ve komşu hakkından kaynaklanan kiracı, ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda ara bulucuya başvuru zorunluluğu getiriyoruz. Taşınmazın devri ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili davalarda da ihtiyari ara buluculuğun mümkün olması sağlanıyor. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk dahilinde olması da düzenleniyor. Bu süreçlerle ilgili arabuluculuk müessesesine de bazı yükümlülükler getiriliyor” dedi.

“Uyuşturucu suçuna özel cezaevi”

Uyuşturucu suçlularının tedavi ve rehabilitesinin sağlanacağını belirten Milletvekili Şahin Tin, “Uyuşturucu madde müptelası hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmalarını zorunlu hale getiriyoruz. Bu suçlardan hüküm giyenlerin tedavi ve rehabilitasyonları için özel cezaevleri kurulmasının önünü açıyoruz. Uyuşturucu kullananlara uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerinin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor. Cumhuriyet savcılarının erteleme süresi içinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığını tespit için şüpheliyi yılda en az iki defa ilgili kuruma sevkini zorunlu hale getiriyoruz. Bununla birlikte sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin cezayı da yarı oranında artırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hükümlü annelerin cezası ertelenecek”

İşlediği cürüm nedeniyle hüküm giyen kadınlara ceza infaz ertelemesi getirildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin, “Yine bu düzenleme çerçevesince, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan 10 yıldan az cezaya çarptırılan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Her defasında 6 ayı geçmemek üzere erteleme 4 kez uzatılabilecek. Ayrıca yine bu düzenlemeyle çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin hafta içi gerçekleştirilmesi uzman veya öğretmenlere dosya bazlı ödeme yapılması sağlanıyor” diye konuştu.

“Avukatlara finansman desteği”

Açıklamasında yasaya ilişkin bir detaya da yer veren Milletvekili Şahin Tin, “Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanmasının yolu açıldı. Bu hususla ilgili çalışmalar Adalet Bakanlığı koordinesinde yürütülecek. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk 5 yıl baro keseneği alınmaması hususu da düzenlemede yer alıyor” dedi.