31 Mar 2024’te yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti’de hareketlilik başladı. Seçimlerde aday olmak isteyenler için başvuru süreci başladı. 17 Kasım’a kadar sürecek olan başvurular için konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmalarına filen başlayan AK Parti’de adaylarda ön plana çıkmaya başlayacak.

“ADİDAT YERİNE BAĞIŞ ALMAYA KARAR VERİLMİŞTİR”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Adaylardan başvuru aidatı yerine bağış almaya karar verilmiştir. Yerel seçim adaylarının bağışlarının Gazze'ye yardım için kullanılacaktır. Aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı. 9 Kasım’da başlayan aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecektir. İnanıyoruz ki 2024 yerel seçimlerinde en iyi şekilde emin adımlarla bu kutlu yolda yürüyeceğiz. Ak Partimize ve Denizli’mize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti’de adayların şu usul ve esaslara uyması gerekiyor.

ADAYLIK İŞ VE İŞLEMLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

1. BAŞVURU TARİHLERİ
(Başvurular, hafta sonları da kabul edileceğinden teşkilat binaları açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır).

2. BAŞVURU YERİ

Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.
 Belediye Başkan Adaylıkları:
Büyükşehir ve İl Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına,
İlçe ve Belde Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.
 İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi Adaylıkları:
İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

CHP’li Arpacı’dan Öğretmenlere 24 Kasım’da Bir Maaş İkramiye Teklifi CHP’li Arpacı’dan Öğretmenlere 24 Kasım’da Bir Maaş İkramiye Teklifi

Adaylık ön başvurusu, başvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu bu ön başvuruyu kendi imkanlarıyla yapamayanlar ilgili teşkilat birimine bizzat başvurarak yaptırabileceklerdir.
 Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır.
 Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday adayı başvurusunu yapana,başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “alındı belgesi” imzalanıp mühürlenerek verilecektir.

4. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden),
 Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden),
 Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik numarasını gösterir şekilde),
 Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak),
 Bağış dekontu (Bağışlar, 9 Kasım 2023 tarihi ve sonrasında, aşağıdaki 5.maddede belirlenen AFAD hesaplarına yatırılmış olmalı ve dekonta aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il/ilçe yazılmalıdır),
 Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,
 Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Rapor' fotokopisi.

5. BAŞVURU İÇİN BAĞIŞ MİKTARI ve BAĞIŞ YAPILACAK YER

Belirlenen bağışlar; tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD üzerinden iletilecektir.
Bağışlar, söz konusu sebeple açılan AFAD hesaplarından herhangi birine yatırılacaktır. Banka dekontunda aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il/ilçe yazılacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ÖDENECEK BAĞIŞ MİKTARI

Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylarından 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası) 
 İl Belediye Başkan Aday Adaylarından 30.000 TL (Otuz Bin Türk Lirası)
 İlçe Belediye Başkan Aday Adaylarından 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası)
 Belde Belediye Başkanı Aday Adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)
 Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi Aday Adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)
 İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday adaylarından 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)