Yeni teşvik sistemi neler getiriyor

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yeni Teşvik Paketi'nin il ayırımı yapılmadan her türlü stratejik yatırımların desteklenmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.

POLİTİKA 05.04.2012, 16:12 05.04.2012, 17:30
 Yeni teşvik sistemi neler getiriyor

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yeni Teşvik Paketi'nin il ayırımı yapılmadan her türlü stratejik yatırımların desteklenmesinin çok önemli olduğunu bildirdi.
Başkan Özer, yaptığı açıklamada, yeni teşvik paketinin dört ana bileşenden oluştuğunu, bunların Genel Teşvikler, Bölgesel Teşvikler, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki olduğunu söyledi. Teşvik sistemiyle altı bölgenin oluşturulduğunu ifade eden Özer, “Teşvik araçları olarak Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (asgari ücret üzerinden), Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve KDV İadesi Desteği belirlenmiştir. Yatırımın büyüklüğüne göre destekten yararlanma süresi de değişecek. Ayrıca yatırım malı üretimi için gümrük vergisi indirimi, makine ve teçhizat için KDV indirimi, bu ürünler için sigorta indirimi, Yatırım yeri tahsisi ve KDV iadesi sağlanacak. Böylece yatırımcıların yatırım finansman yükü azalmış olacak.” diye konuştu.
Başbakan Erdoğan’ın açıklamasına göre, yeni teşvik sisteminin kapsamlı ve analitik olduğunu dile getiren Başkan Özer,  “Şu ana kadar elde edebildiğimiz bilgilere göre teşvik sistemi bölgesel kalkınmayı, istihdamı, yüksek teknolojili yatırımları teşvik etmesinin yanısıra cari açığa çözüm olacak sonuçlar doğuracaktır. Teşvikler iyi değerlendirildiğinde Türkiye’nin kalkınmasında önemli sıçrama sağlayacaktır. Özellikle hizmet sektörünün de teşvik kapsamına alınmasını çok olumlu ve yerinde buluyoruz.” şeklinde konuştu.  
Denizli’nin, gelişmişlik endeksinde 2. bölgede yer aldığını da kaydeden Özer, “Büyük ölçekli ve Stratejik yatırımların teşviki kapsamında özellikle yüksek teknolojili, eğitim, sağlık, turizm, madencilik ve savunma sanayi yatırımlarının beşinci bölgeden destekleniyor olması, bu alandaki yatırımları ön plana çıkaracaktır. Yatırım için alt yapısı hazır, hazır parselleri bulunan organize sanayi bölgelerine en az beş kişinin biraraya gelmesiyle yapılacak yatırımların 2. bölge yerine 3. bölgeden desteklenmesi Denizli için önemli avantaj sağlayacaktır.” diye konuştu.    
Teşvik sistemi içinde döviz tasarrufu sağlayacak yatırımların güçlü şekilde teşvik edildiğini belirten Özer, “Bu uygulama, cari açık sorunumuzun çözümü için çok önemli bir yaklaşım olmuştur. Açıklanan teşvik sisteminin ayrıntılarında, mevcut ihracat yapan firmalarımızın ihracatlarını arttırmak hedefine yönelik teşviklerin sağlanacağını da umuyoruz.” dedi.
Başkan Özer, yeni teşvik sisteminde özellikle hizmet sektöründe (turizm, sağlık, eğitim) Denizli’nin bir alt bölgeden desteklenecek olmasını önemsediklerini belirterek, “Bu uygulama, aradığımız alternatif sektörleri avantaja çevirebilir. Açıklanan yeni teşvik sistemin ilimiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)