Mehmet Yüksel, 'Bireysel Farklılıklarımız Zenginliğimizdir'

AK Parti Denizli Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Mehmet Yüksel İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 63. yılı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Yüksel; “Ülkemizin çağdaş devlet anlayışında, etnik, dini veya mezhep temelli hiçbir ayrıma yer yoktur ve milletimizin tamamı eşit haklara sahiptir” dedi.

POLİTİKA 09.12.2011, 15:38
Mehmet Yüksel, 'Bireysel Farklılıklarımız Zenginliğimizdir'
banner1639

AK Parti Denizli Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Mehmet Yüksel Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Yüksel yayınladığı mesajında Birleşmiş Milletler Örgütü’nün çağrısıyla “çeşitliliğin kucaklanması” ve “ayrımcılığa son verilmesi” hedefine vurgu yaptı. Yüksel, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 63. yılında tüm dünya milletlerine insan haklarının tartışılmaz önemini ve vazgeçilmezliğini bir kez daha hatırlatmalıdır” dedi.

Milletvekili Mehmet Yüksel açıklamasında şu düşüncelerine yer verdi; “Uluslararası insan hakları sözleşmeleri her türlü ayrımcılığı yasaklamıştır. Lakin hiç bir ülkeminin sicili bu manada temiz değildir. Günümüzde çok sayıda insan, maalesef, çeşitli nedenlerle ayrımcılığa maruz kalmaya devam etmekte, hatta insanoğlunun yakın geçmişte büyük acılar yaşamasına sebep olan ırkçılık, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük gibi hastalıklar tekrar ortaya çıkmaktadır. Dünyada bazı çevrelerin popülist hareketlerle, insanlığın müşterek değer ve ilkeleriyle açıkça çelişen bu tarz eğilimleri körüklemeleri de bilhassa düşündürücü ve üzücüdür. Öyle ki, her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadelenin sadece bir hedef olmadığı, aksine milletlerin huzur ve refah içinde yaşamalarının temel yapı taşını teşkil ettiği her daim hafızalarımızdan çıkartılmamalıdır. Ayrımcılıkla mücadele için öncelikle demokratik, şeffaf, sorumluluk bilincine sahip, hesap veren, hukukun üstünlüğü ilkesine gönülden bağlı olan, katılımcı ve çoğulcu yönetimler gereklidir. Bireylerin ihtiyaç ve taleplerine duyarlı davranılması, ayrımcılığın önlenmesinde ve ortadan kaldırılmasında temel öneme sahiptir. Bu hedef istikametinde, yönetimlerin yanısıra, medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına da önemli görevler düştüğü muhakkaktır. İlimizde ve Ülkemizde, kökenleri, inançları veya fikirleri ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız milletimizin eşit ve saygın fertleridir. Ülkemizin çağdaş devlet anlayışında etnik, dini veya mezhep temelli hiçbir ayrıma yer yoktur. Bireysel farklılıklarımız ülkemizin zenginliği; ortak kimliğimiz ise milletimizin ve ülkemizin gücüdür. Milletimizin doğal hasletleri arasında yer alan hoşgörü ve çeşitliliğe saygının, siyasi ve toplumsal kültürümüzün vazgeçilmez boyutu haline getirilmesi, insan hakları alanındaki ilerici ve iyileştirici düzenlemelerin devam ettirilmesiyle mümkün olabilecektir” dedi.

Kaynak: haberdenizli.com
banner1640
Yorumlar (0)