CHP İl Başkanı, Denizli'de Sağlık Can Çekişiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Denizli'de sağlık sektörüne yönelik yaşanan olumsuzluklar hakkında bir basın açıklaması yaptı. 

POLİTİKA 22.10.2019, 13:18 22.10.2019, 13:31
CHP İl Başkanı, Denizli'de Sağlık Can Çekişiyor

Denizli'de hekim kaynağının iyi kullanılmadığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, sağlık sektörünün can çekiştiğini söyledi. Sağlık sektörüne ilişkin Denizli’de yaşanan olumsuzluklar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

CHP Denizli il başkanı Akbaba, “Her ne kadar Denizli’mizde bazı müdür ve yöneticiler, sürekli olarak sağlık sistemimizin çok iyi noktaya geldiğini belirtseler de, sağlık sistemimizin yanlış yapılanmadan kaynaklanan sorunları, periyodik olarak yeni problemler üretmeye devam etmektedir. Sağlık sistemimizin başlıca sorunlarının röntgenini Servergazi Devlet Hastanesi üzerinden çekerek şöylece sıralayabiliriz: 

1) Servergazi Devlet Hastanesi’ne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından adaletsiz bir şekilde görevlendirme uygulaması yapılarak bu uygulama ile hekimlerin ve sağlık personelinin hastanelerinde yeterli, yerinde ve tam zamanında hizmet vermesi önlenmektedir. Örneğin: Servergazi Devlet Hastanesi’nin kadrolu 2 cerrah uzmanı Denizli Devlet Hastanesi’nde görevlendirilirken, Servergazi Devlet Hastanesi’ne, Denizli Devlet Hastanesi’nden nöbet ve icap tutmayan bir cerrah görevlendirilmiştir. Benzer şekilde hastanede kadrolu bir diğer cerrahi uzmanı Denizli Devlet Hastanesi’nde görevlendirilmiş olup yerine hekim görevlendirilmemiştir. Hastalar, Servergazi Devlet Hastanesi gibi bir kurumda doğru hekime erişebilmekte zorlanmaktadır. 

2) Servergazi Devlet Hastanesi’nde son 3 ayda sadece ve sadece 3 doğum yaptırılmıştır. Çünkü kadın doğum hekimleri sık sık farklı yerlere görevlendirilmekte, kadın doğumda görevli diğer hastane personeli de başka servis ve bölümlerde çalıştırılmaktadır.  Hal böyle olunca, doğum için gelen hastalar, hastane tarafından kabul edilmeyip, başka hastanelere yönlendirmektedirler. 

Ayrıca hastanenin pediatrik yoğun bakım ünitesi de kapatılmış olup, gebe hastalar “ riskli “ olarak sınıflandırılıp hastaneye kabul edilmemekte ve hekime tam da ihtiyacı olduğu anda yani tam zamanında erişememektedir. 

3) Dâhiliye bölümü hekimleri, birtakım yerel seçim vaatleri dolayısıyla farklı yerlere görevlendirilmektedir. Görevlendirme için farklı yerlere gönderilen hekimlerin yolluk ücreti ödenmediği gibi bu görevlendirmelerden dolayı Servergazi Devlet Hastanesi’nde poliklinik sayısı da azaltılmıştır. Daha önce 90 olan poliklinik hasta sayısı 70’e düşürülerek, hastalar geri döndürülmektedir. Azaltılan poliklinik sayısı nedeniyle polikliniklerin hasta kabul sayıları da azalmıştır.

Şöyle ki: Ocak 2019 ile Ağustos 2019 ayları arasında hastane polikliniklerinde bakılan hasta sayısı % 30 oranında azalmış olup; toplam bakılan hasta sayısı ocak ayında 88.427 iken ağustos ayında 61.608’e gerilemiştir. Yine Eylül 2019’da hastane yataklı servisler doluluk oranı da yoğun bakımlar dışında % 15’e düşmüş olup, yoğun bakımlar dahil edilirse hastanenin doluluk oranı % 36’ya kadar düşmüştür. 

Hastanede yapılan ameliyat sayısı da Ocak 2019 ayına göre Eylül 2019 ile kıyaslandığında % 47 oranında azalmıştır. Beyin cerrahisi veya plastik cerrahisi gibi özellikli ameliyatlar ise artık hiç yapılmamakta, hastalar tedavi olamadan geri çevrilmekte veya sevk edilmektedir.

Bu durum diğer hastanelerde de aşırı bir yoğunluğa sebebiyet vermektedir.

4) Servergazi Devlet Hastanesi’nde Belediye Başkan Adaylığı için istifa eden hekim yerine halen başhekim atanmaması da idareci boşluğu oluşturmaktadır. Bu durum hastanenin doğru sağlık kurumu olma özelliğinden hızla uzaklaşmasına sebebiyet vermektedir.

 5) Hekim ve sağlık personeli ücretlerinin en önemli kısmını oluşturan döner sermaye ödemeleri de Servergazi Devlet Hastanesi’nde Temmuz 2019 ayından beri dağıtılmamaktadır.

Yukarıda belirtili tüm bu olumsuzluklar nedeniyle birçok hekim ve sağlık personeli mutsuz çalışma koşullarında görev yapmak durumunda kalmış, bazıları özel hastanelere geçiş yapmışlardır." dedi.

Hekim kaynağının iyi kullanılmadığından yakınan Akbaba, "Tabi ki bu duruma, Servergazi Devlet Hastanesi bir ayda gelmemiştir. Hastane özelinde sorunlar son 4 yıldır devam etmektedir.  Bu problemler yaşanırken İl Sağlık Müdürlüğü’nün tavır ve tutumlarının yeterli, yapıcı ya da çözüm odaklı olup olmadığına da cevap bulunamamıştır. İl Sağlık Müdürlüğü’nün rolü tartışmalıdır. Müdürlük; kural koyan, denetleyen, hizmet sunumunun sürekliliğini sağlayan bir kurum mu olacaktır, yoksa sorunlar büyürken izleyici konumunda mı kalacaktır? Önerimiz bu konuda, akılcı ve bilinçli adımlar bizzat müdürlük tarafından atılmalıdır. 

Yok; akılcı ve bilinçli adımlar atılmayacaksa bu kuralsız ve başıboş uygulamalar sonucunda, amaç Servergazi Devlet Hastanesi’nin kapatılması, yerine bir Şehir Hastanesi kurulması hayalleri midir ? 

Eğer amaç bu ise; dar gelirli hastanın bizzat kendisinden sonra en büyük mağduriyet hasta yakınları tarafından yaşanırken, hekimlere, sağlık personeline, hastalara ve hasta yakınlarına yansıyan bu durum nedeniyle mağduriyeti sadece Servergazi Devlet Hastanesi değil tüm Denizli’nin çekmesine göz yumulacaktır.

Bu sorunları ciddiye almamak ve görmezden gelmek ise ileride daha da zor ve içinden çıkılmaz yeni problemlerin oluşmasına neden olacaktır." dedi. 

Akbaba, "Umarız, belirtilen konularda geç kalınmaz ve gereken önlemler alınır, uygulamalar hayata geçirilir, sorunların çözüm yoluna gidilir. Beklentimiz, tek ayağı havada gel-geç yöneticilerin değil de, sorumluluk alan, doğru dönüşümler için dürüstçe mücadele eden yöneticilerin gelmesi ve Denizli’mizde hekiminden sağlık personeline, hastasından hasta yakınlarına sağlık ve sıhhat getirecek akılcı dönüşümlerin gerçekleştirilmesidir. Bu konularda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman için katkı sağlamaya Denizli’miz ve hemşehrilerimiz adına hazırız” ifadelerinde bulundu.
 

Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)