Pamukkale Üniversitesi Klinik Araştırma ve Uygulama Merkezi (PÜKAM), 4 Ekim 2021 tarihinde resmi gazete de yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte kuruldu. Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) rektörlüğü tarafından PAÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Semin Fenkci merkez müdürü olarak görevlendirildi. Geçtiğimiz haftalarda PAÜ Tıp Fakültesi Başhekimliğinin ev sahipliği yaptığı toplantıda PÜKAM Döner Sermayesi’nin kurulumu tamamlanarak merkez resmen yürürlüğe girmiş oldu.

"Yeni çıkan ilaçların insanlarda etkili ve güvenli olduğunu göstermek için önemlidir"

PÜKAM Müdürü Prof. Dr. Semin Fenkci klinik araştırmalar, merkez faaliyetleri hakkında bilgiler verdi:
“Klinik araştırma, gönüllü insanların katılımıyla gerçekleştirilen ve tıbbi bilgi elde etmeyi amaçlayan bilimsel çalışma olarak tanımlanır. Yeni çıkan ilaçların insanlarda etkili ve güvenli olduğunu göstermek için önemlidir. Tedavi işe yarıyor mu, hangi dozları tedavi için uygun, muhtemel yan etkileri neler olabilir gibi bazı sorularımıza klinik araştırmaların yardımıyla cevap buluruz. Aynı zamanda hem yeni çıkan tedavilerin mevcut ilaçlardan daha iyi olup olmadıklarını görürüz hem de klinik araştırmalar yoluyla mevcut tedaviler hakkında daha fazla bilgi ediniriz. Klinik araştırmalar özellikle Onkoloji hastaları gibi hayati önemi olan hastalıklarda hastaların ilaca erken erişimi için oldukça önemlidir. Ege Bölgesi’ndeki en büyük merkezlerden olan PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, farklı teröpatik alanlarda yüksek hasta sayısına sahip olan bir merkezdir. Amacımız bu araştırmaların tek bir merkezden yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin daha etkin ve kontrollü işletilebilmesi, ulusal ve özellikle uluslar arası platformda daha fazla klinik araştırmaya dahil olmak, üniversitemize ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır” dedi.