09.07.2021, 13:18

PANDEMİYE DAİR BENDE KALAN DENKLEMLER…

Tarihin küçük ama anlamlı bir yerinde bu da benden olsun der gibi yazma gereği duydum. 
Çin’in Wuhan eyaletinde başlayan ve dünyayı saran Covıd-19 salgının bende kalanlarını deşe deşe şöyle çıkardım…

- Meğer koca yaşlı mavi dünyamız ne kadarda küçükmüş. Adı sanı bilinmez mikron düzeyinde bir virüs kendi yurdundan kalk sen üç ay gibi (1 Aralık-11 Mart) (https://tr.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemisi) kısa süre içinde Kıta Avrupa’sını, Yakın Asya’yı, Uzak Doğu’yu ve dahi Ada ülkelerini dolaş? İnsanın inanası gelmiyor. 

küçük≥büyükten

- Mini minacık Covıd-19’un tüm dünyayı tir tir titreten, varı yoğu inleten dev bir ölüm silahına dönüşeceğini kim bilebilirdi? Dünyanın 197 bölgesinde etkili olan, 9 milyonu geçen olgu, 5 yüz bine yakın ölüm sayısı ile tarihin en korkunç katliamıyla karşı karşıyayız. Bu dehşet tablosu hayatta kalanların yazabileceği kara bir trajedi olarak gözümüzün önünde upuzun uzanıyor. (https://tr.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemisi)

minik≥devden

- Dünya ekonomisinin ele geçiren, hayatın dengelerini; döviz kuru, hisse senesi, vs parayla alına bilenler üzerine kuranlara ne oldu öyle kuzum? Hiç akılda yoktu, virüs istilası altındaki ülkelerde;  dış sermaye,  üretim stokları, yatırım giderleri, borsa hareketleri gibi soyut değerler domino taşı misali bir anda yerle yeksan oldu... Geriye salgından paçayı sıyırabilenlerle soyunun devamını sağlayacak insanlık ideali kaldı.

insanlık≥semayeden

- Aslına bakarsanız eğitim öğretim sanal gerçeklik ile pekala bir arada olabiliyormuş. Uzaktan eğitimi uygulayan sertifikalı kurumlara burun kıvıranlar yargılarını bir kez daha gözden geçirsinler lütfen. Okuma şansı olmayanın düpedüz öteki sayıldığı şu günlerde lugata yeni eklenen bu kavram; ana-babasını- doğduğu evi seçemeyenlere “ona bir şansı daha ver” demenin ta kendisidir. Yeni teknolojik araçlar elimizin altında hazırken eğitimde fırsat eşitliğini yaratmanın itici gücü olmasına hak tanınması gerekmez mi? Bunu bir düşünün…
öteki≥ şanslı azınlıktan
Pandeminin bıraktığı başka bir gerçek; ev ahalisini hoş tutma zorunluluğudur. İkili ilişkilerde kalıcı ve sahici duyguları geliştirmek için her fırsatı kollayanlar, hayatta kalmaya bir adım daha yaklaşırlar… 

sevgi≥ego

- İnsan biyolojisi büsbüyük bir fanusun içinde yaşıyorken,  ekolojik yapıya vurulan her darbe tüm dünyada aynı anda yankı bulurken, kimse kendini tehlike ve tehditten; çok uzak, korunaklı, güvende sanmasın. Hiç şüphe yok  savunmasızız!…

tek≥çoktan

Odam sığınağım,  klavyem aracım, sözcüklerim şahidim oldu. 
Can baba misali; 
yazdıkça açıldı nefesim fikrim canevim….
ben en çok halk sağlıkçı olarak
gerçeklerin ayan beyan halini sevdim…
 

Yorumlar (0)