AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kamuoyunda ‘öğrenci affı’ diye bilinen düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi. Milletvekili Şahin Tin, bir süredir üzerinde çalışılan düzenlemeyle yükseköğretim okullarında okuyan öğrencilerden eğitimlerini bırakmak zorunda kalanlara okula dönüş yolunun açıldığını belirtti.

“YÜKSEKÖĞRETİM OKULLARINA DÖNÜŞ YOLU AÇILDI”

Düzenlemenin ayrıntıları ile ilgili bilgiler paylaşan Milletvekili Şahin Tin; “Hükümetimiz, eğitimli, ilim, irfan sahibi, bilgili ve alanlarında nitelikli nesiller yetiştirmek, çağın koşullarına uygun donanımı yüksek, güçlü bir toplum inşa etmek için üzerine düşen her şeyi yerine getirmenin gayretindedir. Bu bağlamda önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açan önemli bir düzenlemeye imza attık. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrenciler düzenleme kapsamında geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yükseköğrenimlerine devam edebilecekler. Böylelikle yükseköğretimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat daha tanınmış oluyor. Akademik hayatla ilgili ağır bir suç olan intihal suçu sebebiyle ilişiği kesilenler dışında tüm öğrencilerimiz kamuoyunun da yakından bildiği ‘öğrenci affı’ olarak tabir edilen bu aftan faydalanabilecekler. Öğrencilerimize ve ülkemize düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum”

“TELAFİ İMKÂNI SUNULUYOR”

Üniversiteleri ve akademik kadrolarını ilgilendiren bazı teknik düzenlemelerin de bu kapsamda hayata geçirildiğini belirten Milletvekili Şahin Tin; “Yükseköğretim kanununun ilgili maddesinde belirtilen ‘araştırmacı istihdamı’ ile ilgili önemli bir değişikliğe gidildi. Üniversitelerin atama yükselme kriterlerinde öngörülen bilimsel çalışma veya yayın şartlarını henüz karşılamayan doktoralı araştırma görevlilerine eksiklerini giderebilme imkânı tanındı, telafi edebilmeleri için önemli bir adım atıldı. Yine yükseköğretim kurumları dışındaki araştırma altyapılarında, enstitülerde ve Ar-Ge merkezlerinde bilimsel araştırma ve teknik faaliyetlerde bulunan doktoralı ve üstü olan araştırmacılar üniversitelerle ilişkilendiriliyor. Bu düzenlemeyle hem onların bilimsel araştırma yayın ve proje birikimlerini üniversiteye aktarmaları hem de saha bilgisinin öğrencilere aktarılması sağlanmış olacak. Sahanın sesi ve uygulamaya dönük bilgiler de bu şekilde öğrencilerimizin istifadesine sunulacak” dedi.