Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nün tanıtımı Denizli’de düzenlenen toplantı ile gerçekleşti. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan ortak basın açıklamasında İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar açıklamalarda bulundu. İmzalanan protokol çerçevesinde ülkede 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla eğitim veren meslek liseleri arasında Denizli’de yer alan bir lise faaliyetlerini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığında imzalanan işbirliği protokolü ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsandığı duyuruldu.

“Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile protokol çerçevesinde çalışmalar gerçekleştireceğiz”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ile laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi amacına yönelik protokol 01.06.2022 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. Bu çerçevede ortaöğretim kurumu tercihi yapacak öğrenci ve velilerimizin tarım alanına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve yapılan iş birliğinin etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile protokol çerçevesinde çalışmalar gerçekleştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında mesleki ve teknik eğitime ilişkin ana temalardan birisi “Tarım ve İklim Değişikliği” olarak belirlendi. Ülkemizdeki 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla eğitim veren meslek liselerinin arasında yer alan İlimiz Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Tarım Alanı Bölümü eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

“Tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli”

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar açıklamasında “Son dönemde dünyada yaşanan ve etkisi ülkemizde de hissedilen küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu çevresel ve ekonomik problemler, artan gıda talebi, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri, çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önem kazanması, daha az kaynakla gıda talebinin karşılanması gerekliliği nitelikli işgücü ve teknolojiye olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; özellikle gençlerin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen birey olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayatımıza girmiş olması gibi pek çok etken tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli ve önemli kılmaktadır” diye konuştu.