15.04.2021, 11:28

Kripto Para Haciz Edilir mi?

Kripto Haciz;

Merhabalar, geçtiğimiz günlerde ülkemizde faaliyet gösteren bir kripto para borsasındaki kullanıcının hesabına, haciz dolayısıyla bloke konulması haberleriyle ilgili olarak, kripto paraların haczi ile ilgili görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum,

Kripto paraların, değer saklama aracı olarak çoğunluk tarafından kabul edildiği aşikârdır. Zira günümüzde kripto para varlıklarının tartışılması değerleri üzerine değil, regülasyonları doğru şekillendirebilmek, hukuk ve ekonomi alanlarında nasıl tanımlanabileceği ile ilgilidir.

İcra hukuku açısından değerlendirmek gerekirse; 

Öncelikle hukuki açıdan borçlunun malvarlığı kapsamında değeri olan malların alacaklının alacağı oranında haczedilebileceği hukukumuzda genel bir kuraldır.

Kripto Paraların Elektronik Cüzdanlarda Bulunması Durumunda:

Kripto paraların kişinin yalnızca kendi tasarruf yetkisi ile ulaşılabilen elektronik cüzdanlarda, herhangi bir kimlik kaydı olmaksızın zilyetliğinin ispatının imkansızlığını da göz önünde bulundurarak. Borçlunun kendi rızası ile bu varlığa ilişkin bir bilgi ve ödeme yapması dışında söz konusu kripto paraların haczi mümkün değildir.

Kripto Paraların Alım Satım İmkanı Sağlayan Aracı Şirketlerde Bulunması Durumunda:

Bir diğer kripto para saklama şekli borçlunun sahip olduğu kripto paraların, alım satıma aracılık eden şirketler nezdinde bulunması halidir. Borsaların birçoğunda hesap oluşturulmak istenildiğinde, kimlik bilgilerinin teyit edilmesiyle telefon numarası ve e-posta doğrulamaları şartlarıyla aktivasyon sağlanır.

Aksi takdirde kullanıcılar para yatırma ve çekme işlemlerinde kısıtlamalara tabii tutulurlar. Böylelikle gerçek kimlik bilgilerine dayalı kayıtlar oluşur.

Borsalar, kullanıcıların kripto paralarını saklayabilecekleri, transfer edebilecekleri cüzdanlar oluştururlar ancak kişiler cüzdanların sahibi değil kullanıcısı durumunda bulunurlar.

Buna bağlı olarak olası haciz işlemlerinde kimliğe dayalı kayıtlar göz önünde bulundurularak, şirketler ile kullanıcılar arsında borç-alacak ilişkisi doğacağından, kullanıcıların söz konusu cüzdanlar üzerinde tasarruf etme yetkileri kısıtlanabilir, varlıkları İİK.89/1 hükmü uyarınca haczedilebilir.

Uygulama olarak incelemek gerekirse kripto borsa şirketleri nezdindeki varlıklar niteliği hukukumuzda belirlenmemiş olmasına rağmen menkul kıymet veya emtia olarak dikkate alınırsa her iki türlü de paraya çevrilebilir nitelikte olurlar.

İcra müdürlüğünce gönderilecek haciz ihbarnamesine verilen cevapta, borçlu adına bir hesap olduğu takdirde muhafaza işlemi İcra müdürlüklerinin kripto paraların muhafazası için gerekli elektronik cüzdanlara sahip olmamaları sebebiyle mümkün olmayacaktır.

Kripto varlığın muhafazasının mümkün olmadığı durumlar, borçlunun aleyhine sonuç doğurur yapılan yatırımın potansiyel gelirinden mahrum kalınır, ayrıca alacaklının da alacağının eksik kalmaması noktasında sorunlar ortaya çıkarır. Mevcut durumda kripto paraların aracı kurum tarafından Türk Lirası’na çevrilerek teslim edilmesi tek çözüm yolu olarak gözükmektedir.

Tabi ki burada başka bir sorun da güncel kurun nasıl belirleneceğidir. Yüksek volatilite sebebiyle alacaklının ve borçlunun zarara uğramaması amacıyla gösterge kur belirlenmesi, ayrıca hangi borsanın veya sair merkezin esas alınacağının düzenlenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki bahsettiğim ve vurgulamak istediğim durumların hukuki zeminin hızla oluşturularak oluşabilecek muhtemel sorunlara çözüm üretilmesini, bu konuda kanun düzenlemelerinin süratle hayata geçirilmesini istemekte ve beklemekteyiz.

Yorumlar (1)
Adnan Hoin 4 ay önce
AVUKATLAR UCUNDA KENDINE CAIZ PARA NIN KOKUSUNU HIC KACIRMAZLAR ...