Kalbi besleyen koroner arter, aort damarının verdiği ilk dal olma özelliğine sahiptir. 1 ila 3 mm aralığında çaplara sahip sağ ve sol olmak üzere iki arter vardır. Her iki arterin görevi kalbi beslemektir. Herhangi bir nedene bağlı olarak koroner arter damarlarda darlık ya da tıkanma meydana geldiği durumlarda kalp yeterince beslenemeyebilir. Buna bağlı olarak kalp normal fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir. Sonuç olarak hastada kendini göğüs ağrısı şikayetiyle gösteren kalp krizi yani miyokard enfarktüsü tablosunun gelişmesi riski vardır.

Kalbi besleme görevini üstlenen koroner arterlerin diğer bir deyişle atar damarların tıkanması dolayısıyla gerçekleştirilen cerrahi prosedüre koroner bypass cerrahisi ya da koroner bypass ameliyatı adı verilir. Koroner bypass ameliyatı sırasında hastanın göğüs atar damarı, bacak toplardamarı ve ön kol arteri gibi kendi damarları tıkanıklığın olduğu bölgede kullanılır. Bu sayede kalbin kan dolaşımını yeniden sağlamak mümkün olur. Koroner bypass ameliyatı sırasında vücudun çeşitli yerlerinden tedarik edilen damarların alındığı bölgelerde fonksiyon kaybı ortaya çıkmaz. Koroner bypass cerrahisi İstanbul ilinde farklı uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Aynı şekilde mitral kapak hastalıkları İstanbul ve diğer illerimizde sıklıkla uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Macit Bitargil alanının önemli isimlerinden biri olarak koroner bypass cerrahisi ve mitral kapak hastalıkları tedavisi konusunda başarılarıyla ön plana çıkmaktadır. Siz de bu konuda Macit Bitargil ile iletişime geçebilirsiniz.

Meksikalı Turist, Omurga Dolgusuyla Ayağı Kalktı Meksikalı Turist, Omurga Dolgusuyla Ayağı Kalktı

Koroner Bypass Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Koroner bypass ameliyatı yapılırken iki farklı yöntem uygulanması mümkündür. Uygulanacak olan yöntem yapılan değerlendirmeler sonucunda hasta özelinde belirlenir.

Durdurulmuş kalpte bypass yönteminde kalp tamamen durdurulmaktadır. Vücuttaki kan dolaşımı kalp pompasıyla sürdürülür. Damarlara köprüleme işlemi yapılır. Bu yöntemde kalp pompası hastanın akciğerlerinin ve kalbinin gerçekleştirmesi gereken görevleri yerine getirir. Bu sayede prosedürlerin uygulandığı sırada beyin ve diğer organlara ihtiyaç duydukları kan pompalanır.

Çalışan kalpte bypass yönteminde ise kalp durdurulmadığından ameliyat sırasında kalp pompası kullanılması gerekmez. Hasta özelinde en uygun yöntem belirlendikten sonra koroner bypass ameliyatı açık ya da kapalı cerrahi yöntemiyle yani endoskopik yöntemle uygulanabilir. Ameliyatın hangi yöntemle gerçekleştirileceği konusunda hasta özelinde karar verilip planlama yapılırken anestezi uygulanır.

Koroner Bypass Kimlere Yapılır? Riskli midir?

Koroner arter daralması sorunu bulunan hastalar için uygulanabilecek 3 farklı tedavi alternatifinden söz edilebilir. Bunlar ilaç tedavisi, koroner balon anjiyoplasti ve/veya stent uygulamaları ile koroner bypass ameliyatı olarak sıralanabilir. Hangi tedavi yönteminin uygulanması gerektiğine dair karar hastalığın durumuna göre hasta özelinde verilmelidir. En sık bypass nedeni ise sol ana koroner arter darlığına birden çok koroner arterde kritik darlığın eşlik etmesi durumu olmaktadır.

Her cerrahi prosedürde olduğu gibi koroner bypass ameliyatında da birtakım risklerin varlığından söz edilebilir. Koroner bypass ameliyatının beraberinde getirdiği riskler; hastanın cinsiyeti, yaşı, yaşam tarzı alışkanlıkları ve kronik hastalıkları olup olmadığı gibi etkenlere göre farklılık gösterebilmektedir.

Koroner bypass ameliyatlarında yaşam kaybı riskinin genellikle düşük olduğu bilinmektedir. Bununla birilikte hastanın yaşı, geçirilen kalp krizinin kalp kasında neden olduğu hasarın derecesi, kişinin kronik bir hastalığı olup olmadığı, diğer dokularda ve organlarda işlev kaybı olup olmadığı gibi faktörlere bağlı olarak kişi özelinde koroner bypass ameliyatı riskinin artması söz konusu olabilir.

Koroner Bypass Ameliyatından Sonra Nelere Dikkat Etmeli?

Koroner bypass ameliyatının ardından hasta yoğun bakımdan çıktığı ve solunum cihazı çıkarıldığı zaman; ameliyat sırasında bronşlarda biriken balgamın atılması amacıyla fizyoterapist yardımıyla egzersizlere başlanmalıdır. Normal şartlar altında hastalar koroner bypass ameliyatından sonra 4 ila 7 gün süreyle hastanede gözetim altında tutulurlar. Hastanın taburcu edilmesine ilişkin karar, bu sürenin sonunda yapılan değerlendirmeye bağlı olarak hasta özelinde verilir. Koroner bypass ameliyatından bir hafta sonra yapılan kontrol muayenesi sırasında hastanın genel sağlık durumu titizlikle değerlendirilir. Hastanın şikayetleri incelendikten sonra gerekli durumlarda ilaçlarında yeni bir düzenlemeye gidilmesi söz konusu olabilir. Eğer hastada eşlik eden obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar varsa son derece kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirilir.

Koroner bypass ameliyatından sonra hastanın varis çorabı kullanması gerekliliği doğabilir. Erken iyileşme döneminde hastaların evde kalması önerilmekle birlikte yatağa bağlı kalmamaya ve doktorunun onayladığı şekilde hareket etmeye özen göstermeleri iyileşme süreci açısından çok önemlidir.

Koroner bypass ameliyatından en erken bir ay sonra hastaların normal yaşantılarına kaldıkları yerden devam etmesi söz konusu olur. Bu dönemde hastaların araba kullanamama ya da yan dönememe gibi sorunlar yaşaması söz konusu olabilir. Tam iyileşmenin gerçekleşmesi için genellikle 6 aylık bir süreye ihtiyaç vardır. Koroner bypass ameliyatından sonra hastanın tam olarak iyileşmesi ameliyat sırasında kesilen kemiğin ve göğüs kafesinin iyileşmesi ile birlikte gerçekleşmektedir. Bu sürecin tamamlanmasının ardından hastalar normal günlük yaşantılarına ve iş yaşantılarına kesintisiz bir şekilde devam etme imkanına sahip olurlar. Koroner bypass ameliyatından sonra hastaların bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapması çok önemlidir.