KİŞİLERARASI İLETİŞİM

İletişim hayatın merkezinde ve süreklilik arz eden bir süreçtir. Hatta diyebiliriz ki insanoğlu iletişim olmadan hayatını idame ettiremez. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Birbirimizin farkına varınca başlayan iletişim, çok kanallı bir süreçtir; her bir duyu organıve bedenimizin bazı bölgeleri (ör: yüz), bir iletişim kanalı işlevini görür. Ancak bu süreç insanoğlunun doğası gereği kişiselfarklılıkları da bünyesinde barındırabilir. Kendini tanıyan kimse, dış dünyadakiolayların ve iç dünyasında oluşan yaşantıların çoğu kez farkındadır. Bundan dolayı çevresindeki kişilerin kendisini nasıl etkilediğinin farkında olduğu kadar, kendisinin çevresindekileri nasıl etkilediğini de bilir.  İletişim, insanın kendisini, duygu ve düşüncelerini, gereksinimlerini anlatma ve başkalarını anlama yoludur. 
İletişim türlerini; 
-Sözlü
-Sözsüz
-Yazılı olarak sınıflandırabiliriz.
BEDEN DİLİ
(Sözsüz iletişime örnektir)
-Mümkün olduğunca sıcak ve dostça tebessüm  edilmelidir.
-Yüz ifadesi çevreye olan ilgiyi yansıtır.
-Donuk ve ifadesiz gözükmekten kaçınılmalıdır.
-Zaman zaman ortama ve kişiye göre yüz ifadesi değiştirilebilir.
-Karşıdaki kişiyle rahatsız etmeyecekölçüde,mümkünolduğukadarçok göz temasıkurulmalıalakasız gibi görünmekten kaçınmalıdır. İngiliz düşünür George Herbert “Gözlerinkonuştuğudilheryerde aynıdır.”demiştir
-Karşıdaki kişi konuşurken abartılı olmamak kaydıyla  sık sık baş hafifçe aşağı yukarı hareket ettirilmelidir(Onu anladığımızı ve dinlediğimizi gösterir).
-Baş hareketiyle birlikte mimiklerimiz de önem kazanır.
-Karşıdaki kişiye anlaşıldığı ve dinlendiği hissettirilmelidir.
-Çok aşırıya kaçmadan jestler kullanılmalıdır.
-Jestlerimiz yanlış anlaşılmaya neden olmamalıdır.
-Elleri cepte tutmaktan ve kolları kavuşturmaktan,  ellerle ağzı örtmekten kaçınılmalıdır. Burada farklı bir hava vermeye çalışırken zaman zaman tam zıt bir mana da ortaya çıkabilir.
-Açık, anlaşılır ve basit jestler tercih edilmelidir.
SÖZLE ETKİLİ İLETİŞİM
Temel olarak: İlişkilerde pozitif olmak, olaylara iyi taraflarından bakmak etkili iletişimin temel noktasıdır. 
-Kızıma dedim, gelinim anlasın stratejisi anlaşmazlık yaratır.Herkes bu stratejiyi kavrayamayabilir.
-Duygu, düşünce ve davranışlarımızda kararlı ve tutarlı olmalıyız. Bugün dediğimizi yarın inkar etmemeliyiz. Bundan dolayı önce düşünmeli sonra ifade etmeliyiz.
-Vermek istediğimiz mesajı yanlış anlaşılmalara neden olmadan dikkatlice  oluşturmalıyız.
-Birşeyi ifade ederken veya yorumlarken  daha sonra kendimize zarar vermeyecek şekilde ifade etmeliyiz veya yorumlamalıyız.
-Anlamadığımız veya çok hakim olmadığımız konularda yorum yaparken dikkatli olmalıyız. Çünkü bu yolla kendimizi insanların gözünde değersiz hale düşürebiliriz ki günümüz insanının en büyük problemlerinden birisidir.
-İletişim kurarken doğalve  kendimiz olmalıyız. Asla farklı bir şekle veya kimliğe bürünmeye çalışmamalıyız. Aksi halde kendi kendimizi küçük düşürebiliriz.
-İletişim kurduğumuz kişilerin özelliğine göre ifademizin içeriğini şekillendirmeliyiz.(Ör: cinsiyet, yaş, pozisyon, tanıdık, amir, memur v.b)
-Empati kurabilmek çok önemlidir. Bu insanı insan yapan özelliklerdendir. Başka bir zaman da kendimize empati kurulmasını bekleyebiliriz. Zamanımızda bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez.
-Aktif dinleme önemlidir. Çünkü bu bizim karşıya verdiğimiz değeri göstermekle beraber konuya hakim olup iyi iletişim kurmamıza yardımcı olur.
-Olumlu veya olumsuz olsun uygun bir dille geribildirim verme veya alma  önemlidir.
-Uygun üslup çerçevesinde her türlü olumlu veya olumsuz yoruma açık olmalıdır.
Bu maddeler daha da arttırılabilir.
İletişimde problem olduğunda çatışmalar ortaya çıkar. Bu durumda da kişiler birbirlerine vermek istedikleri mesajı veremezler. Dolayısıyla iletişim amacına varmamış olur. 
Bunlara meyil vermemek için insanların başka faktörlerle birlikte özellikle  karşılıklı empatiyi sıklıkla kullanmaları önemlidir. Çünkü kişi ancak kendini karşısındakinin pozisyonunda hisseder veya hayal ederse onun amacını anlayabilir ve kolay iletişim kurabilir. 
Bunun bir adım ötesiHüsn-ü zandır Yani karşıdaki kötü bir şey bile ifade etse belli sınırlar çerçevesinde bunu iyiye yorabilmektir. Bu empatiden daha zordur.
 En zor olanı da‘Yaratılanı sev Yaratan’dan ötürü’ düsturudur. Burada insan problemli ise bile sırf Allah yarattı diye sevebilmek önemlidir. Ancak bu da her yiğidin harcı değildir.  Zamanımızda bırakın böyle yiğitlere en azından empati kurmayı başarabilen yiğitlere ihtiyaç vardır.
Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dileğiyle………
 

YORUM EKLE