22.07.2020, 10:12

HASUDER İstanbul Sözleşmesine Açık Açık Destek Verdi(2)

Adı “EMİNE BULUT”…
 Emine Bulut:  Doğumu 1981 Kırıkkale - ölümü 18 Ağustos 2019 Kırıkkale…
Cinayete kurban gitti….
Eski eşi tarafından on yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklandı, kurtarılamadı. 
Olay anında annenin "Ölmek istemiyorum! sözleri, küçük kızın anne! Ne olur, ölme! diyen feryadı hafızalara kazındı. 
Zanlı kısa süre içinde yakalandı. “Çocuğun velayeti için tartıştık, kötü söz etti, ardından bıçakladım." şeklindeki ifadesinin ardından, tepkiler çığ gibi büyürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi* 
Bu kadın cinayetlerinin sadece birisiydi…
HASUDER-KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET GRUBU OLARAK “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE” SAHİP ÇIKIYORUZ VE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ!.

Sözleşmede; “Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir” denmektedir. 
Aynı düzenlemeler Anayasa’da da vardır. Anayasa’nın 10. Maddesi; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu güvence altına almaktadır. Yani, devlet bütün vatandaşlarını şiddete karşı korumakla yükümlüdür.
Sözleşmede, “toplumsal cinsiyet”, toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu düşündüğü, toplum tarafından biçilmiş roller, davranışlar, faaliyetler ve özellikler olarak tanımlanmaktadır. Kadın ve erkeğin bu roller nedeniyle ayrımcılık yaşamaması, haklarda eşit olmasından söz edilmektedir. Anayasa’nın 10. maddesinde de devletin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yükümlülüğünü düzenleyerek “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir” denmektedir. Yani, devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Tanımlamalar bu kadar açık ve net olduğu halde, bunları çarpıtarak toplumu yanlış yöne sürüklemeye çalışmanın, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini meşrulaştırma çabaları olarak görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
Biz emeğini ve ömrünü insan sağlığına adamış halk sağlığı uzmanları olarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yetkililer tarafından ifade edilen “gerekirse imzamızı çekeriz” sözlerinin anlamını merak ediyoruz ve eğer bir yanıtı var ise bunun Türkiye’deki tüm insanlara açıklanmasını istiyoruz.

Yanıtlarını merak ettiğimiz diğer sorularımız:
•    İstanbul Sözleşmesi’nin bütün maddeleri kadına yönelik şiddete karşı alınacak önlemler ile ilgilidir. Sözleşme, ev içinde şiddete uğrayan herkesi (kadın, çocuk, yaşlı erkekler, engelliler gibi pek çok grubu) şiddete karşı korumaktadır. Aynı düzenlemeler Anayasa’da da mevcuttur. Buna karşı mı çıkmalıyız?
•    Temelini İstanbul Sözleşmesi’nden alan 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”a karşı çıkarak kadınların şiddete uğramasına ve öldürülmesine seyirci mi kalmalıyız?
•    Bu Kanun gereğince kurulan, şimdilik sayıları yetersiz olsa da son derece yerinde ve gerekli olan bir mekanizma olan ŞÖNİM’leri mi kapatmalı mıyız?
•    “Toplumsal cinsiyet” sözcüğünün ne anlama geldiğini anlamadan, bilmeden, Sözleşme’yi okumadan, onu amaçlı olarak çarpıtanların medyada akım şeklinde dile getirdiği bahaneleri ciddiye alarak ve Anayasa’nın 10.maddesine karşı çıkarak kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip değildir, bazılarına şiddet uygulanabilir mi demeliyiz?”
Biz insan sağlığından sorumlu ve bu alanda emek vermiş ve hala veriyor olan 
HALK SAĞLIĞI UZMANLARI olarak HERKESİ,

Hakkında suni fırtınalar kopartılmaya çalışılan İstanbul Sözleşmesi’ni art niyetsiz bir şekilde, peşin hüküm vermeden ve esas metinden yan anlamlar çıkarmadan dikkatlice
OKUMAYA,
DEVLETİ ve her düzeyde SORUMLULUK taşıyanları ise 
KADINLAR İÇİN YAŞAMSAL ÖNEMİ OLAN bu
SÖZLEŞMEYE SAHİP ÇIKMAYA
DAVET EDİYORUZ!

HASUDER- Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu 

* https://tr.wikipedia.org/wiki/Emine_Bulut_cinayeti
 

Yorumlar (0)