toplumların gelişmesi ve ilerlemesinin eğitimle mümkün olacağına dikkat çekerek Haberleri