banner1496

banner1495

İçerenköy Anaokulu Tavsiyesi, Fiyatları ve Yorumları

GÜNDEM 08.01.2019, 16:14
1730
İçerenköy Anaokulu Tavsiyesi, Fiyatları ve Yorumları

Dünyanın önde gelen eğitim sistemlerinden EYFS – (Early Years Foundation Stage) müfredatını uygulayan Mia Anaokulları çocukların kendilerini keşfetmeleri için mutlu ve huzurlu ortamlar yaratıyor. Her çocuğun dünyaya bakış, dünyayı anlamlandırma, yaratıcı düşünce ve hayal dünyasının farklılıklarına odaklan eğitim sistemiyle çocuklar öğrenirken gelişiyor. Kendi dünyalarını ve başka çocukların dünyalarını oyunlarla ve atölye çalışmalarıyla keşfeden çocuklar paylaşmayı ve kendi kendine karar vermeyi öğreniyor. EYFS – (Early Years Foundation Stage) eğitim sistemi temelde 7 ana nokta ekseninde planlanıyor.

Mia Okullarında Uygulanan Eğitim Sisteminin Detayları

EYFS – (Early Years Foundation Stage) eğitim sisteminde çocukların merak, istek, keşif, araştırma, deneyim, ilişki kurma, öğrenme ve başarılı olma kapasitelerini 7 odak üzerinden geliştiriyor. Eğitim sisteminin ilk üç odak noktası;

  • İletişim ve dil
  • Fiziksel gelişim
  • Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim

Bu ilk üç odak noktası çocukların öğrenme isteklerini, meraklarını, ilişki kurma ve başarılı olma kapasitelerini arttırmaya yöneliktir. Dünyaya bakış açılarını yeni geliştirmekte olan çocuklar fiziksel gelişim süreçlerini destekleyen kişisel, sosyal ve duygusal iletişimi güçlendiren yaratıcı eğitim atmosferine girerler. Kendilerini güvende ve rahat hisseden çocuklar öğrenmeye istekli olurlar. Eğitim sisteminin diğer dört odak noktası;

  • Okuma-yazmaya hazırlık
  • Matematik
  • Dünyayı anlama
  • Dışavurumsal sanat ve tasarım

Bu dört odak noktası her anlamda hayata hazırlık sürecinin desteklendiği eğitim çalışmalarını kapsar.  Bu süreç okul öncesi çocukların okula hazırlık yapabildikleri ve bu hazırlık sürecini yaratıcı hayal dünyasıyla çok daha anlamlı hale getirebildikleri bir süreçtir. Tüm bu odak noktaları birbirinden bağımsız olmamakla birlikte sürekli olarak birbirini destekleyecek şekilde eğitim sürecine yayılır. Eğitim sürecine bir bütün olarak yaklaşan Mia Anaokulu okul öncesi eğitimin geleceği belirlemedeki büyük etkisini bilerek bütüncül eğitim sistemini geleceğe atılan sağlam adımlar olarak tasarlıyor.

İletişim ve Dil Gelişimi

Çocukların kendilerini, isteklerini, düşüncelerini, duygularını ifade edebilmeleri için zengin bir dil ortamı yaratılır. İletişim konusunda özgüven sahibi olmaları için iletişim kurup başarılı olabilecekleri senaryolarda yer almaları sağlanır.

Fiziksel Gelişim

Fiziksel eğitim süreci bütünsel eğitimin bir parçasıdır. Çocukların sağlıklı beslenmesinden bedensel gelişim aktivitelerine kadar birçok şeyi kapsar.  Çocuklar için aktif ve interaktif olma ve koordinasyon, kontrol ve hareketlerini geliştirme fırsatları sunulur.

Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Çocukların kendi duygularını ve başka çocukların duygularını anlayabilmeleri için gurup içinde hareket etmeleri desteklenir. Sevgi ve saygı çerçevesinde toplumsal davranışlar geliştirmeleri için olumlu yaklaşımları geliştirebilmeleri olanak tanınır.

Okuma Yazmaya Gelişimi

Çocukların harfler ve seslerle tanışırken bundan mutlu olacakları eğitim ortamı yaratılır. Çocukların ilgilerini çekecek, onlarda istek uyandıracak okuma içeriklerini görmeleri, keşfetmeleri sağlanır. Çocuklar sesler ve harflerle bir oyunun içindeymiş gibi tanışırlar. Ve duydukları harfleri seslerle bağdaştırarak eğlenirken öğrenirler. Mia Anaokulları çocukları okul öncesinde kitaplara ilgi duymaya yönlendirir.

Matematik

Çocukların sayılarla tanışması ve sayıları anlamlandırması için fırsatlar yaratılır. Çocukların isteyerek matematiğe ilgi duyması için ilgi çekici oyun ve atölyelerle eğitim süreci ilerler. Çocuklar sayıların büyülü atmosferine zamanla alışarak, sayılarla arkadaş olurlar. Basit toplama ve çıkarma problemlerini hesaplama ve şekiller, aralıklar ve ölçümleri tanımlama becerilerini geliştirirler.

Dünyayı Anlama

Dünyaya açılan küçük pencereler, gelişen dünyaya bakabilecekleri çok daha büyük pencereler haline getiriliyor. Böylece insanlar, yerler, teknoloji, çevre gibi dünyaya ait ne varsa keşfetme fırsatı sunuluyor.

Dışavurumsal Sanat ve Tasarım

Çocukların yaratıcılıklarını sanat ve tasarım ile ortaya koymalarını sağlayacak atölyeler kuruluyor. Çocuklar müzik, dans, rol paylaşımı, teknoloji aktiviteleriyle içlerindeki yaratıcı ışığı dışarıya çıkartabiliyor. Mia Anaokulu dünyayı anlayan ve ona dair düşüncelerini sanata dönüştürebilen çocuklar yetiştiriyor.

İçerenköy anaokulu,  İçerenköy anaokulu tavsiye,  İçerenköy anaokulu fiyatları

Yorumlar (0)