Yazılım Sektöründeki Potansiyel İş Dünyasına Yön Veriyor

GÜNCEL 19.05.2021, 16:40 19.05.2021, 16:43
Yazılım Sektöründeki Potansiyel İş Dünyasına Yön Veriyor

Yazılım sektörü son derece hızlı gelişen ve büyük potansiyele sahip bir sektör olmasının yanı sıra sabit yatırım ihtiyacının azlığıyla da ön plana çıkmaktadır. Çok büyük fabrikalara, üretim tesislerine yatırım yapma gereksinimi bulunmadığı gibi teknolojideki sürekli gelişim sayesinde yazılım sektörünün hizmet alanı da hızlı bir büyüme sergilemektedir.

Yazılım şirketleri hem mobil cihazların hem de bilgisayarların fonksiyonlarını yerine getirebilmelerini sağlayacak programların üretilebilmesi için gereksinim duyulan kodları ve kodların yönetim aşamalarını kapsayan çalışmaları gerçekleştirir. Bu tür teknolojik cihazların çalışması için kodlar kullanılarak komutlar verilir ve temelde kodlar aracılığı ile ne yapmaları gerektiği söylenir. Teknolojik cihazların kullanım alanı genişledikçe yazılım projelerinin çeşitliliği artmakta, oluşan yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ürün ve hizmet üretimini de yazılım şirketleri üstlenmektedir.

Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda yazılım sektörünün ülkemizde de dünyada da ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğu kolaylıkla fark edilebilir. Yazılım sektöründe faaliyet göstermek için yazılım şirketi kurmak isteyen girişimciler KOSGEB tarafından sağlanan desteklerden yararlanabilmektedir. KOSGEB tarafından sağlanan hibeler ve kredi destekleri hem kapsam hem oran bakımından dönemsel olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte KOSGEB eğitimlerini başarı ile tamamlayan ve projeleri KOSGEB tarafından kabul edilen girişimciler için oldukça büyük bir fırsattır.

Yazılım şirketi kurmak isteyen girişimciler diledikleri türde şirket kuruluşu yapabilirler. Şirket kuruluşu için geçen süre tercih edilen şirket türüne göre değişiklik gösterebilir. Aslında şahıs şirketi kurmak ya da sermaye şirketi kurmak diğer tüm sektörlerde olduğu gibi yazılım sektöründe de kanun önünde herhangi bir fark yaratmaz. Yalnızca sermaye şirketleri, kurulan şirketin iş hacmine ve potansiyeline göre vergi açısından daha avantajlı olabilir.

Şahıs şirketi olarak yazılım şirketi kurmak isteyen girişimci kuruluş işlemlerini kendisi yapabileceği gibi mali müşavire vekalet vererek de yapılmasını sağlayabilir. Bu durumda kuruluş işlemleri esnasında ibraz edilmesi gereken evraklar mali müşavir tarafından sunulmalıdır.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Şahıs şirketi, ticari hayata atılmak isteyen girişimcilerin kurmayı en sık tercih ettiği şirket türüdür. Şahıs şirketi kurmak işlemlerin kolaylığı ve diğer şirket türlerine göre daha düşük olan şahıs şirketi kuruluş maliyeti nedeniyle avantajlı olmakla birlikte doğru olan tüm şirket türlerinin avantajları ve dezavantajları kararlaştırıldıktan sonra bir karar varılmasıdır.

Şahıs şirketleri birey olarak kurulabilen ve ortaklarının sınırsız sorumluluğa sahip olduğu şirket türüdür. Tek kişiyle ya da az sayıda ortakla şahıs şirketi kurulması mümkündür. Bununla birlikte şahıs şirketinde ortaklık devri çok da kolay olmayan bir süreç olarak tanımlanabilir. Çünkü şahıs şirketlerinde ortaklık payının satılması ya da devredilebilmesi için ortakların hepsinin onayının alınması şartı bulunur.

Şahıs şirketi kurmak için gerekli olan belgelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara ibraz edilmesi gerekir. Girişimci bu belgeleri hazırlayıp bağlı olduğu vergi dairesine başvurabilir ya da süreci kendi adına yönetebilmesi için SMMM ya da muhasebeciye vekalet vermeyi tercih edebilir. İbraz edilen belgelerin eksiksiz ve sorunsuz olduğu durumlarda genellikle 2 gün içerisinde şahıs şirketi açma işlemleri tamamlanır. Ardından vergi dairesinin yoklama süreci başlar. Bunun ardından yazar kasa levhası ve vergi levhası alınması mümkündür. Vergi levhasını alan girişimciler fatura irsaliye ve gider pusulası belgelerini alıp e-fatura ve e-imza başvurularını gerçekleştirebilirler. Ticaret Sicil Gazetesi’ne ilan verilip ticaret odası kaydının yapılmasından sonra SGK ve BAĞ-KUR başvuruları tamamlanabilir.


 

  • Vergi dairesinden ya da internet üzerinden temin edilen başvuru formu,
  • 2 adet nüfus cüzdanı sureti,
  • 2 adet vesikalık fotoğraf,
  • 2 adet noterden alınmış imza beyannamesi,
  • 2 adet ikametgah belgesi,
  • İş yeri tapu fotokopisi ya da kira kontratı şahıs şirketi kurmak için gereken evraklardır.

Eğer şirket açılışı muhasebeci ya da mali müşavir tarafından yapılacaksa bu belgelerin yanı sıra muhasebeci ya da SMMM vekaleti ve imza beyannamesine de ihtiyaç duyulur.

Şahıs Şirketi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Şahıs şirketlerinin ortakları gerçek kişilerdir ve şirketin borçlarının tamamından şahsi varlıkları ile sorumlu bulunurlar. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan tanımlamaya göre şahıs şirketlerinin adi, kolektif ve komandit şirket olmak üzere farklı türleri vardır.

Komandit şirket türünde kurulan şahıs şirketlerinde, ortakların birinin tüzel kişiliği bulunur. Adi şirket türünde kurulum yapılacağı zamanlarda şirket bir gerçek kişi ile kurulur. Bu durumda tüzel kişilik şirket sahibinden bağımsız değildir. Şahıs şirketleri sahip oldukları tüzel kişilik dolayısıyla Vergi Dairesi nezdinde mükellef niteliğindedirler. Bu nedenle şahıs şirketlerinin kanunda belirlenmiş olan dönemlerde beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülükleri vardır. Damga vergisi, Katma Değer Vergisi, Stopaj Vergisi, Geçici Vergi ve Gelir Vergisi şahıs şirketlerinin ödeme yükümlülüğü bulunan vergilerdir.

Şahıs şirketi ve tüm diğer şirket türlerinin kuruluş işlemleri sırasında süreci yönetebilen muhasebeci ve SMMM’ler kuruluşun ardından da oldukça önemli sorumluluklar üstlenirler. İzmir SMMM yani İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak bilinen kuruluş, tüm İzmir mali müşavir hizmetleri için kriterlerin belirlenmesini ve bu sayede sektörde bir denge bulunmasını sağlamaktadır.

Yorumlar (0)