banner1348

Vali Karahan’dan İmar Barışı Bilgilendirmesi

Denizli Valisi Hasan Karahan, 18 Mayıs’ta çıkarılan tebliğle ülke genelinde imar mevzuatına aykırı yapıların  kayıt altına alınması ile ilgili bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. 

Vali Karahan’dan İmar Barışı Bilgilendirmesi

HABERDENİZLİ.COM

Denizli Valisi Hasan Karahan, 18 Mayıs’ta çıkarılan tebliğle ülke genelinde imar mevzuatına aykırı yapıların  kayıt altına alınması ile ilgili bir açıklama yaparak vatandaşları bilgilendirdi. 

Denizli Valisi Hasan Karahan, ülke genelinde imar mevzuatına aykırı yapılara imar barışı yasasıyla  “Yapı Kayıt Belgesi” verileceğini vurguladı.  Vali Karahan vatandaşların izlemesi gereken yolu anlatarak sürecin nasıl işleyeceğini anlattı. 

Vali Karahan şunları kaydetti; 

Yapı Kayıt Belgesi için nereye müracaat edilecek?

“Yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, Bakanlık” E-DEVLET” sistemi üzerinden müracaatta bulunulabileceği gibi Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara (LİHKAB harita bürolarına, yapı denetim firmalarına ve ilçelerde tapu müdürlüklerine doğrudan ) başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilecek. Belgelerin onay işlemleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak.”

Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Düzenlenecek?

Yapı kayıt belgesi verilirken yapının durumuna ilişkin vatandaşın beyanı esas alınarak belge düzenlenecek. Bununla ilgili işlem ücretleri mesken olarak kullanılan konut alanlarında yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak belirlendi. Yüzdelere esas alınan değer yapının bulunduğu parselin emlak vergi değeri ile bina yapım yaklaşık maliyeti toplamı kadar bir değer üzerinden hesaplanacak.

Yapının yaklaşık maliyet bedeli belirlenirken birim maliyet bedeli;

1) Tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL/ m2
2) 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/m2
3) 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için 1000 TL/m2
4) 8 ve daha yüksek katlı binalar için 1600 TL/m2
5) Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar 2000 TL/m2
6) Güneş Enerjisi Santralleri (GES) 100.000 TL/MW
olarak hesaplanacak.

Sistem üzerinden beyan edilen imara aykırı alanlar m2 bazında bu hesaplamalara dahil olup başvuruda ortaya çıkacak bedel ve bu bedelin yatırılacağı hesap numarası ve banka adresi SMS ile vatandaşın cep telefonuna gönderilecek.

Bu bedeller yatırıldıktan sonra Yapı Kayıt Belgesi düzenlenecek olup vatandaşın adresine postayla veya isterse e-mail hesabına gönderilerek işlem tamamlanacak.

Her bir yapı için  (bir) yapı kayıt belgesi düzenlenecek.

Başvuru için son tarih 31.10.2018 olup, bu tarihe kadar başvuruların yapılması esas olup,  işlem ücretinin yatırılması için 31.12.2018 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu süreler Bakanlar Kurulunca daha sonra uzatılabilecek.

Yapı kayıt belgesi alan taşınmazlara ilgili idarelerince elektrik, su, doğalgaz abonelikleri verilebilecek. Varsa yıkım kararı iptal olacak, tahsil edilememiş imar para cezaları da silinecek.

Yapı kayıt belgesi alan taşınmazlar için kat mülkiyeti tapusu istenecek olursa alınan Yapı Kayıt Belgesi ile birlikte ilgili tapu müdürlüğüne gidilecek olup yapı kayıt belgesi alınırken yatırılan tutar kadar daha bir miktarın aynı hesaba yatırılması istenecektir. Tapu işlemleri sırasında belge verilen yapı ile alakalı dış cephe, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerin ölçüleri, ve bağımsız bölümlerin konum ve büyüklükleri ile arsa payları, yapı maliklerini de gösteren imzaları alınarak hazırlanan proje elektronik ortamda sunulacaktır. Böylece her kullanım alanına ait kat mülkiyetli bir tapu belgesi verilmiş olacak.

Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenmeyecek Yapılar

-Üçüncü şahıslara ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerindeki yapılar ve Kesinleşmiş imar planında sosyal donatı alanı olarak belirtilmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bulunan yapılara kayıt belgesi düzenlenmeyecek. 

Hazine veya Belediyeye Ait Olan Taşınmazlarda Yapı Kayıt Belgesi

Mülkiyeti hazineye ait olan taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar için ilgilisinin başvurusu üzerine bir yapı kayıt belgesi düzenlenecek. Sonra arazi Bakanlık üzerine tahsis edilecek olup, ilgililerinin başvurusu halinde kendilerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.
Mülkiyeti Belediyelere ait olan taşınmazlar üzerinde yapı bulunması halinde de aynı yöntem izlenecek olup, bu taşınmazlar talepleri halinde ilgili belediyesince talep eden yapı kayıt belgesi sahiplerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.

Yapı Kayıt Belgesinin Geçerlilik Süresi:

Bu belge aynı yerde yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerlidir. Yapının yeniden yapılması durumunda yürürlükteki imar mevzuatı geçerli olacak olup yapı kayıt belgesi verilen yapının depreme dayanıklılığı malikin sorumluluğundadır.

Denetim:

Bakanlığımızca yapı kayıt belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler ayrıca denetlenebilecektir. Yapı kayıt belgesinin düzenlenmesi sırasında ve sonrasında yalan beyanda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Ve düzenlenen yapı kayıt belgesi varsa iptal edilecektir ve yatırdığı tutar Maliye Bakanlığınca irat kaydedilerek geri ödenmeyecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER