Tpm Nedir? Toplam Verimli Bakım Hakkında Her Şey

GÜNCEL 27.01.2021, 10:40 27.01.2021, 10:42
Tpm Nedir? Toplam Verimli Bakım Hakkında Her Şey

Günümüzde sıklıkla gündeme gelen ve merak uyandıran konulardan biri TPM olmaktadır. Bu bakımdan pek çok kişinin kafasın TPM nedir sorusu sorulmaktadır.

TPM, Adını İngilizce “Total Productivity Maintenance” sözcüklerinin baş harflerinden almıştır. TPM nedir sorusunun yanıtı bu şekilde verilmektedir. Bu ifadenin Türkçe dilindeki karşılığı “Toplam Verimli Bakım” manasına gelmektedir.

TPM, hizmet ve üretim süreçlerinde, bütün çalışanların katılımıyla, otonom bakımı öngören, arıza önleme yaklaşımını benimser. Bu sayede, makine ve ekipman etkinliğini en üst seviyeye getiren bir bakım yönetimi yaklaşımını oluşturur. Böylelikle TPM nedir sorusu bir cevap bulmaktadır.

TPM çalışanları, ekipman ve makineleri geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi hedefler. Aynı zamanda tüm çalışanlara sorumluluk ve eğitim verilerek yeteneklerini arttırmaları amacıyla ortam sağlanır. TPM nedir ifadesi bu doğrultuda çalışanların yanı sıra makine ve ekipman da geliştirilmesinde rol oynar. TPM nedir şeklindeki soruya yönelik olarak verilebilecek pek çok cevap bulunmaktadır. Ortaya çıkabilecek TPM, kayıpların azaltılması ve verimliliğin yükseltilmesi için kullanılan bir metot dur.

TPM Nedir?

TPM değişim için hazırlanmış olan bir yöntemdir. Uzun yıllardan beri de şirketlerde uygulanması söz konusudur. Bu bakımdan kendini son derece iyi bir şekilde kanıtlamış bir yol haritası olma özelliği taşımaktadır. TPM nedir sorusunun yanıtı bu şekilde kendini ortaya koymaktadır. TPM metodunda Amaç tüm çalışanların katılımının beraberinde sürekli iyileştirme tekniğini ortaya koymaktır. Diğer bir ifade ile toplam verimli bakım yöntemidir. Bu kapsamda amaç;

  • Sıfır hatalı ürün
  • Sıfır arıza
  • Sıfır iş kazası
  • Verimlilik artışı
  • Sıfır kayıp
  • Yüksek performanslı iş yeri
  • Daha iyi çalışma ortamı
  • Maliyetlerde azalma sağlamaktır.

İster hizmet sektörü olsun ister üretim sektörü hiç fark etmez. Toplam verimli bakım her zaman büyük önem taşır. Bu sayede işletmelerde tüm süreçler insan ve makinelerle yürütülmektedir. Bu bakımdan arızalar, israflar, verimsizlikler ve kalitesizlikler söz konusu olabilmektedir.

Tüm olumsuzlukların her biri işletmeler için ciddi bir kayıptır. Ortaya çıkan bu kayıplar ise yüksek maliyetlere yol açmaktadır. Yöneticiler ortaya çıkan bu kayıpların bazılarının farkında olabilir veya olmaya bilir. Kayıplarla alakalı farkındalık yaratılmadığı durumlarda bu kayıplar olağan bir hal alır. Sonrasında ise zaman içerisinde işin bir parçası haline gelir ve kar/ zarar hesaplarında kalıcı duruma gelir.

Kayıplarla Nasıl Mücadele Edilebilir?

Ortaya çıkan kayıplarla mücadele konusu oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda kayıplarla mücadele, son derece etkin bir işletme yönetimi gerektirmektedir. Yaşadığımız çağda bu amaçla kullanılabilecek pek çok araç bulunmaktadır. Bunun için “ sıfır” hata, “ sıfır” iş kazası ve “ sıfır “ duruş hedefleriyle sıfıra yönelme kavramını aşılayan TPM metodu olmaktadır.

Burada TPM nedir sorusu öne çıkmaktadır. TPM, ekipman etkinliklerinin artırılması ve kayıplara odaklanmak için kullanılabilecek bir nitelik taşır. Toplam verimli bakım stratejisini hedeflemektedir. TPM, Japonlar tarafından geliştirilmiş bir yönetim sistemi olma özelliği taşımaktadır.

TPM Ne Değildir?

İşletmelerde etkin yönetimin oluşturulması bağlamında toplam verimli bakım önem taşır. Gerçekleştirilecek olan toplam verimli bakım sayesinde pek çok olası olumsuzluğun önüne geçilebilir. Bu kapsamda uygulanması önem taşıyan yöntem TPM metodudur. Peki, TPM ne değildir?

Bu sorunun yanıtı liste olarak şu şekilde belirtilebilir;

- TPM bakım tekniklerinden biri değildir.

- Bakımcıların fabrikayı yönetmesi değildir.

- Çalışana yukarıdan dayatılan bir iş programı olma niteliği taşımaz.

- Üretim çalışanlarının bakımcı yapılması değildir.

- Bakımcıların üretime müdahale etmesi değildir.

- TPM Kalite Yönetim Sistemlerini dışlayan bir yöntem olma özelliğine sahip değildir.

Toplam Verimli Bakım

Çoğu zaman makine ve ekipmanların mevcut kapasitelerinin yarısı çeşitli kayıplardan dolayı kullanılamaz. Bu gibi olayların önlenmesinde toplam verimli bakım önem taşır. Bu kapsamda TPM, kayıpların tarifinde yöneticilere ciddi ölçüde yardımcı olur. Böylelikle kayıpların nerede olduklarını öğrenmeyi mümkün kılar.

Toplamda ekipman etkinliğinin arttırılmasında toplam verimli bakım büyük önem taşır. Böylelikle işletmede yaşanan kayıpları daima sıfıra yaklaştırma hedefine ulaşılmış olur. Ekipman ve makinelerin kapasitesini, yatırım yapmadan ekipman etkinliğini ölçülerek yapılabilir. Böylece sürekli bir iyileşme ve verimlilik arttırmak mümkün hale gelir.

Yorumlar (0)