banner1348

Tefçi, "Siyasi İrade Kararına Sahip Çıkmalı"

Memur-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 No'lu Şube Başkanı Kazım Tefçi, siyasi iradenin "Öğrenci Andı" ile ilgili kararına sahip çıkması, eski Türkiye'nin hortlatılmasına geçit vermemesi gerektiğini ifade etti.

Tefçi, "Siyasi İrade Kararına Sahip Çıkmalı"

Haberdenizli.com

Tefçi, yaptığı yazılı açıklamada, 2013'te toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri üzerine hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak "Öğrenci Andı"nın kaldırıldığını, demokratik bir Türkiye'nin inşası adına Eğitim-Bir-Sen olarak buna destek verdiklerini kaydetti.

Danıştay 8. Dairesi'nin, idarenin takdir hakkını hiçe sayarak, hukuki denetimin dışına çıkıp hiçbir pedagojik ve bilimsel verilere dayanma ihtiyacı duymadan ilköğretim okullarında "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini belirten Tefçi, "Pedagojik veya hukuki hiçbir dayanak göremediğimiz gerekçeli kararda, ülke gerçekliği ve toplumsal mutabakat bir yana, uluslararası hukuk ve anayasa dahi görmezden gelinmiştir. Danıştay vermiş olduğu kararda, temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye'nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur" dedi. 

Başkan Kazım Tefçi, "Dayatmacı, ayrımcı, dışlayıcı, Türkiye'nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı, eski Türkiye'nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan, hatta zor kullanarak değiştiren, tektipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor, itiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kararın ülkede son on beş yıldır insan hakları ve demokrasi alanında gerçekleştirilen atılımların halen benimsenemediğini ve içselleştirilemediğini gösterdiğini savunan Tefçi, "Bu antidemokratik ve evrensel hukuka aykırı karara tepkisiz kalınmamalı, siyasi irade kararına sahip çıkmalı, eski Türkiye'nin hortlatılmasına geçit vermemelidir" şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER