Son Başvuru 31 Temmuz Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Hasan Öztaş ve Denizli Vergi Daireleri’nden Sorumlu Grup Müdürü Yusuf  Malkoç, Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan toplantı salonu’nda 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Son Başvuru 31 Temmuz Bu Fırsatı Kaçırmayın!

HABERDENİZLİ.COM

Denizli Vergi Dairesi Başkanı Hasan Öztaş 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına İlişkin Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtterek konuşmasına başladı, "Söz konusu Kanunla; Kesinleştiği vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, Beyan edilmiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, Geçmiş ödemelere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, İşletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi,
 Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736, ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir. Kanuna Göre alacaklı İdareler, Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl Özel İdarelerine, Belediyelere Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıklarına, Tobb, Tesk, Türmob ve Türkiye Barolar Birliği’ne olan borçlar kanun kapsamında yapılandırılacaktır."
dedi.

Kanunun kapsadığı alacak türleri ise vadesi ve dönemi 31/03/2018 öncesi olmak kaydıyla;

VERGİ VE VERGİ CEZALARI

-Gelir Vergisi
-Kurumlar Vergisi
-Katma değer Vergisi
-Özel Tüketim Vergisi
-Motorlu Taşıtlar Vergisi
-Emlak Vergisi
-Çevre Temizlik Vergisi
-Diğer Veriler
-Vergi Cezaları
-Gecikme Faizleri ve Gecikme Zamları

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ

-Sosyal Güvenlik Primleri
-İdari Para Cezaları
-Gecikme Cezaları, Faiz ve Zamları

GÜMRÜK VERGİLERİ

-Gümrük Vergisi
-Faizler ve Gecikme Zamları
-Gümrük idari Para Cezaları

İDARİ PARA CEZALARI

-Trafik para cezaları
-Askerlik, Seçim, Nüfus para cezaları
-Karayolu Taşıma Konununa göre kesilen para cezaları
-Karayollarında usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
-RTÜK idari para cezaları

DİĞER ALACAKALR

-Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları
-Ecrimisiller
-Haksız alınan destekleme ödemeleri
-Kaynak kullanımı destekleme fonu

BELEDİYELER VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE KANALİZASYON İDARELERİNİN

-Su, atık su
-Katı atık ücretleri
-Yol katılım payları
-Muhtelif ücretlerden kaynaklı alacakları ile zam ve faizler

YİKOB'LARIN

-Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar yeni Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır sözlerine devam eden Denizli Vergi Dairesi Başkanı Öztaş, "Ancak, anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan ve ödemeler devam eden borçlardan kalan taksitlerin tamımının 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan; 'ilk taksit ödeme süresi içinde (1 Ekim 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90'ının, İkinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018 tarihine kadar) ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50'sinin' tahsilinden vazgeçileceğini" belirtti.

Öztaş, Yeni Yapılandırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkanından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olması gerekli olduğu belirtildi.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmekte olduğu söylendi. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapılmış ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi.

Başvurular bizzat vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tv veya www.turkiye.gov.tr adresinden internet aracılığı ile yapılacaktır.

Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekelri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Matrah artırımından kaynaklanan ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek.

Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması gerekmekte olduğu belirtildi.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
banner1243