PAÜ, 173 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi bünyesine 173 sözleşmeli personel alınacak.

GÜNCEL 12.08.2020, 12:10 12.08.2020, 12:55
PAÜ, 173 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince toplam 173 pozisyona sözleşmeli personel alınacak. Alınacak personellerin unvanı ve sayıları ise şu şekilde; Hemşilere 137, Röntgen Teknisyeni 9, Veteriner 1, Sağlık Fizikçisi 1, Sağlık Teknikeri 15, Laborant 2, Diğer Sağlık Personelei 5

Başvurular Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının https://pbs.pau.edu.tr/Basvuru/Basvuru.aspx internet sitesinden online olarak 12-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İstenilen belgeler elektronik ortamda doldurularak/yüklenerek başvuru formu oluşturulacak.

2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alımında istenilen şartlar ve bölümler şu şekilde;

GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanun’unun 48. maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
5- Erkek adaylar için askerlik hizmeti şartı aranmamaktadır.
6- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1- Diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E- Devlet çıktısı.
2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak
olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.
3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak
başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile
başvurularım başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir
(Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları
gerekmektedir.

Yorumlar (0)