İşe Giriş Sağlık Raporu

GÜNCEL 23.09.2021, 08:51
İşe Giriş Sağlık Raporu

İş hayatına atılmak, herhangi bir yerde çalışmak isteyen kişilerden daha girişte bazı belgeler, raporlar talep edilmektedir. Bunların başında da işe giriş sağlık raporu gelmektedir. İşe giriş sağlık raporu işverenlere İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğinin bir zorunluluğudur.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğine göre işverenler işyerlerinde çalışacak kişilerin çalışma alanında maruz kalacakları riskleri gözetmekle sorumludurlar. Bu nedenle de çalışanlardan ilk işe girişte ve işten bir süre uzaklaşıp yeniden dönüşte işe giriş sağlık raporu talep edilmesi zorunludur.

İşe ilk girişte alınacak rapor işçilerin başlayacakları işe uygun olup olmadıklarını tespit etmeye yardımcı olmaktadır. Raporda bütün riskler ele alınmakta, kişinin sağlığının o işte çalışmaya elverişli olup olmadığı tespit edilmektedir. Çok tehlikeli ya da tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışmak isteyenler işe girişte mutlaka işe giriş sağlık raporu almalıdırlar.

İşe giriş sağlık raporu alabilmek için çeşitli tahliller talep edilir ve bu i yerinin şartlarına göre değişiklik gösterir. Sağlık tahlilleri uygulandıktan sonra çıkan sonuçlar İşyeri Hekiminin fiziki muayenesi sonuçlarıyla birlikte rapor haline getirilir. Hangi tahlillerin, hangi durumlarda yapılacağı İşyeri Hekiminin isteklerine göre değişir.

İşe giriş sağlık raporu bir nevi genel sağlık taraması olarak adlandırılabilir. Kamu ve özel hastanelerinden, özel sağlık kuruluşlarından, özel sağlık kuruluşlarının mobil sağlık araçlarından talep edilebilir.

İşe Giriş Sağlık Ücreti

İşe giriş sağlık raporu özellikle fabrika, sanayi, inşaat gibi yerler için büyük önem taşır. Eğer ilk işe girişte bu rapor istenmez ve kişinin sağlık durumu belgelenmezse ilerde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. İşyerinde ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek her türlü iş kazasında, iş rahatsızlığında sorumluluk işverene kalır. Bu nedenle de işverenler mutlaka ilk işe girişte işe giriş sağlık raporu talep etmelidirler.

İşe giriş sağlık raporu almak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan birisiyse iş giriş sağlık ücreti olmaktadır. İşe giriş sağlık raporu ücretleri çeşitli etkenlere göre değişmektedir. Bakanlık ve üniversitelerden temin edilecek rapor ücretleriyle özel sağlık kuruluşlarından temin edilecek raporlar arasında da zaman zaman fark oluşabilmektedir. Bununa birlikte rapor ücretleri üzerindeki en büyük değişken sebebi yapılacak tahliller ve testlerdir.

İstenilen sağlık tetkikleri çalışılacak olan iş yerinin sektörüne, işyeri hekiminin belirlediği kriterlere göre değişebilmektedir. Buna göre en çok talep edilen ve gerçekleştirilen işe giriş sağlık raporu tetkikleri şunlardır:

  • Akciğer Grafisi: Göğüs duvarıyla alakalı pek çok teşhisi yapabilmek adına yapılır. Akciğerler, kemikler, kalp, büyük damarlar dahil göğüs boşluğunda yer alan bütün yapılar akciğer filmiyle kontrol edilir. Özellikle işçilerin toza maruz kaldığı madencilik tarzı alanlarda akciğer grafisi büyük önem taşır ve her 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.
  • İşitme Testi: Bu testte her iki kulağın da ince ve kalın seslerdeki duyma eşikleri kontrol edilir. Kişi bir kabine alınır ve kulaklıklarla kulağına ses verilir. Kişi de elindeki buton ile işaret verir. Test sonucunda da kişinin işittiği ses seviyesi belirlenir.
  • Görme Testi: Kişinin her iki gözü de ayrı ayrı teste tabi tutulur ve görme aralıkları tespit edilmeye çalışılır. Her sektörde ve pozisyonda istenen görme seviyesi farklı olabilir.
  • Kan Sayımı: Kan testleri hematolojik tahliller, biyokimya tahlilleri ve hepatit tahlillerden oluşur. Hangi kan tahlillerinin raporlanacağı tamamıyla çalışılacak sektöre, çalışılacak pozisyona ve İşyeri Hekiminin belirlediği esaslara göre belirlenir.
  • İdrar Tahlili: İzlem ve tanı için idrar tahlillerine başvurulur. Böbrek hastalıkları, idrar yolu hastalıkları, diyabet gibi pek çok hastalıkların tespitinde değerlendirme yapılabilir.
  • Portör: Özellikle gıda sektörü, kreş, yuva çalışanlarında yapılması zorunlu bir testtir.

Gerekli Belgeler

İşe giriş sağlık raporu almak için çoğu zaman sadece kişinin kimliği yeterlidir. Fakat kimi zaman bazı istisnalar olabilir ve bu durumda başka belgeler de istenebilir. Kimliğinizle birlikte sağlık hizmet sunucunuza başvurarak raporunuzu çıkarabilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu İstanbul

İşe giriş sağlık raporu İstanbul’da çok yoğun talep görmektedir. Çünkü iş sirkülasyonu çok fazladır. Bu nedenle raporunuzu en hızlı şekilde almaya çalışmalısınız. Satem Grup yılların bilgi, birikim ve uzman kadrosuyla işe giriş sağlık raporu hizmeti veriyor. Donanımlı yapısıyla her tetkiki yapabiliyor ve en kısa sürede raporunuzu hazır ediyorlar.

Yorumlar (0)