Ege ve Akdeniz bölgesi yakıt ve enerji sektörü temsilcileri Denizli’de toplandı

Denizli Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, “Akaryakıt, LPG, Katı Yakıt ve Enerji Sektörleri Bölgesel İstişare Toplantısı” Denizli Polisevi’nde gerçekleştirildi.

GÜNCEL 30.04.2012, 09:15 30.04.2012, 14:22
Ege ve Akdeniz bölgesi yakıt ve enerji sektörü temsilcileri Denizli’de toplandı

Denizli Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, “Akaryakıt, LPG, Katı Yakıt ve Enerji Sektörleri Bölgesel İstişare Toplantısı” Denizli Polisevi’nde gerçekleştirildi.
Bölgesel istişare toplantısına, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, sektörü temsilen Denizli Ticaret Odası Meclis üyeleri Erol Kaya, Mustafa Kocabay, Mustafa Ayhan Akbaş ile Komite Başkanı Halil Baykut, komite üyeleri İlhan Künarlıoğlu ile Ümit İlhan’ın yanısıra İzmir Ticaret Odası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası komite üyesi ve meclis üyeleri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, bölgesel toplantının gerçekleştirilmesine öncülük eden Denizli Ticaret Odası 19. Meslek Komitesi üyelerine teşekkür ederek,  “Sizlerin mensubu olduğu sektörler de gelişen konular yalnız bu meslek grubunu değil yaygın kullanım alanı ve geniş tüketici kitlesi dolayısı ile toplumun tamamını yakından ilgilendirmektedir. Günümüzde gerek yaygın tüketiminin olması, gerekse üzerindeki vergi yükünün çok yüksek olması nedenleriyle her gün fiyat değişiklikleri olan akaryakıt, kömür, LPG'nin ekonomide büyük payının olması dolayısıyla bu sektör iş dünyasının en önemli konularından biridir. Burada ayrıca bu konuya yakın ilgi göstererek, davetimize icabet eden İzmir, Antalya, Manisa, Aydın ve Afyonkarahisar Odalarının sektör mensubu komite ve meclis üyelerine de teşekkür ediyorum. Sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulacağı toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Özer,  toplantı sonuçlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili makamlara rapor halinde sunulacağını dile getirdi.
Özer’in ardından konuşan Denizli Ticaret Odası 19. Meslek Komitesi Başkanı Halil Baykut, akaryakıt, katı yakıt ve tüp gaz sektörlerinin, geniş tüketici kitlesine hitap etmesine paralel olarak, bu sektörde oluşan sorunların bölgesel ve hatta ulusal bazda seyrettiğini belirterek, “İşte bu nedenle; ilk etapta, sorunlara çözüm bulmak amacıyla bölgesel bir istişare toplantısı yapılmasının sektörlerimize sağlayacağı olumlu katkıdır. Toplantıda dile getireceğimiz, sorunlar ve çözüm önerilerinin birçok gelişime vesile olacağı kanısındayım.” dedi.
Açılış konuşmaları sonrasında, Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer başkanlığında yapılan toplantıda, sektör temsilcileri yaşadıkları sorunları tek tek söz alarak ifade etti. Toplantıda şu sorunlara işaret edildi:
Maalesef akaryakıt ve gaz ürünleri sektörü sahipsizdir.
Araçlarda kullanılan akaryakıt ile ilgili kanuni boşluk bulunmaktadır. Haksız rekabete, çevre kirliliğine yol açan yağ ve yağ karışımlarının araçlarda kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir. Nihai tüketicilerin kullandığı yakıtlarda ulusal marker kontrolü yapılmalı. Özellikle 10 numara yağ kullanımı konusunda denetimlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın madeni yağ kullanımı ile ilgili denetim yetkisi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılarak, EPDK’ya denetim yetkisi verildiği takdirde araçlarda madeni yağ kullanımının önüne geçilebilecektir.
Türkiye’ye giren kaçak mazotun ancak yüzde 10’u, 10 numara yağ adı altında satılmaktadır.  Onun için öncelikle kaçak mazot girişi önlenmelidir. Kaçak akaryakıt girişinin önlenmesinin yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan beklenmesi yeterli bir çözüm değildir. Bu konu Maliye, İçişleri ve Enerji bakanlıklarının görev ve sorumluluk alanları yeniden tanımlanarak bütünsel olarak ele alınmalı, üzerine gidilmelidir. Aksi halde çözüm zordur. Bakanlıklar birbiriyle koordineli olarak çalışmalıdır.
10 numara yağda, gerçek nihai kullanıcıya ÖTV iadesiyle amacına uygun kullanımının sağlanması durumunda, kaçak büyük ölçüde engellenecektir.
Madeni yağ üretimi ve lisanslamada; Odalarca hazırlanan kapasite raporunun onayı konusunda, onay merci olarak TOBB çok hassas davranmalı.
Akaryakıt sektöründe banka ve ana dağıtımcı firmaların ulusal bazda düzenlediği kampanyaların bayilere olumsuz etkileri olduğundan promosyon kapsamının net olarak tanımlanması gerekmektedir.
Beyaz bayraklı istasyon olmamalıdır.
Yalnızca tavan fiyat değil beraberinde taban fiyat uygulaması da yapılmalıdır.
Yeni kurulacak istasyonlarda kilometre tahdidinin kalkmaması gerekmektedir.
Uygulanan kontrolsüz fiyat rekabeti nedeniyle gelecek yıllarda akaryakıt istasyonları kapanma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu da istihdam sorununa yol açacaktır
Akaryakıt istasyonlarına tadilat izni alınmasında zorluklar yaşanmaktadır. Akaryakıt istasyonlarında tank yenileme, tesisat yenileme ve güvenlik tadilatlarında belediyelerin izin vermemesi konusunun ilgili bakanlıkça izne bağlanması gerekmektedir.
Tarım kredi kooperatiflerinin mal satışının denetlenmesi gerekmektedir. 
TOBB bünyesinde bulunan Sektör Meclisi’nde sektör layıkıyla ve yeterince temsil edilemediğinden eksik temsil vardır. Bu nedenle ilgili Sektör Meclisi, sektörün genel sorunlarına gerçek anlamda çözüm üretememektedir. Sektörün gerçek mensuplarıyla iletişim halinde değildir. Sektör Meclisi’nin çoğunluğu dağıtıcı firmalardan oluşmaktadır. Sektör Meclisi’nin bayilerin de katılımıyla toplanması, sektör meclisinin görevini daha etkin ve verimli yapmasını sağlayacaktır. Çünkü Sektör Meclisi’nde sektörün tüm tarafları, temsil edilmelidir.  Ancak bugüne kadar bu etkinlik sağlanamamıştır.
Tüplü ev gazında ÖTV oranın makul bir seviyeye çekilmesi gerekmektedir. 
LPG’de ana dağıtım firmalarının kar marjları çok yüksek, bayilerin kar marjları çok düşüktür, bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir.
Otogaz istasyonlarında kaçak tüpgaz dolumu yapılmaktadır (daha çok kırsal kesimde), bu durumun engellenmesi, ayrıca tüketicinin konuyla ilgili uyarılması gerekmektedir.
Tüplü gaz ana dağıtım firmaları kendi aralarında değişik markalarda dolum yapmaktadırlar. Bayilerde de aynı uygulama yapılması gerekmektedir.
LPG ana dağıtım firmalarının, bayinin bulunduğu yerde bayi gibi satış yapmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.
Tüplü gazda yetkisiz satış noktalarına yönelik (market, bakkal gibi) yerel denetimler arttırılarak, bunun önüne geçilmesi gerekmektedir.   

Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)