Edebi Çeviri Ayrı Bir Sanattır

GÜNCEL 19.05.2021, 18:32
Edebi Çeviri Ayrı Bir Sanattır

Edebiyat kendi içerisinde birden çok türe ayrılan oldukça geniş bir alan olup bu türler için verilen çeviri hizmeti edebi çeviri hizmeti olarak adlandırılır. Roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, senaryo, sergi tanıtım yazıları, süreli yayınlar, masallar, çocuk kitapları, fıkra, eleştiri, hatıra, otobiyografi, biyografi, sohbet, gezi yazısı, kitap, dergi gibi birçok farklı türde edebi çeviri hizmeti sunulabilir.

Edebiyat olayların, düşüncelerin, duyguların ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı olup bu sanat kullanılarak oluşturulmuş yazılar edebi eser olarak tanımlanır. Edebi eserler aracılığıyla yazarlar duygularının, düşüncelerinin ve hayallerinin okuyucu üzerinde belirli duygular, düşünceler ve hayaller oluşturmasını sağlamayı hedeflerler. Bu açıdan bakıldığında edebi eserlerin amacının okuyucuyu bilgilendirmek olmadığı kolaylıkla söylenebilir. Bu durum edebi çeviride izlenen yolun diğer çeviri türlerinden farklı olmasının temel sebebidir.

İyi bir edebi çeviriden bahsedilebilmesi için çevirinin, mümkün olduğunca orijinal metnin tüm özelliklerini yansıtıyor olması gerekir. Aynı zamanda orijinal metnin okuyucu üzerinde yarattığı etkinin çeviride sağlanması ve orijinal metnin iletmek istediği mesajın çeviride iletilebiliyor olması da önemlidir. Bununla birlikte orijinal metinle çeviri metin aynı cümlelerden oluşmaz. Çevirmen aynı şeyi ifade edebilmek ve yansıtabilmek için çeviri esnasında farklı yollar kullanır hatta adeta eseri yeniden yazar. Bu durum edebi çeviri yapılırken edebi eserin yazıldığı dilin ve ait olduğu kültürün hedef dile ve kültüre uyarlanması gerekliliğinden kaynaklanır. Diğer bir deyişle edebi eserler çevrilirken belirli kalıplara ve deyimlere bağlı kalınmaz, hedef dile ve kültüre göre değişiklikler yapılır. Böylece edebiyatın duygu uyandırma işlevi yerine getirilir, bir cümlede yapılan değişiklikle farklı kültüre sahip toplumlarda da hedeflenen duygu bir başka yolla uyandırılmış olur.

Edebi çeviri hizmeti veren çevirmenler iyi derecede kaynak dil ve hedef dil bilgisine sahip olmalıdır. Dil bilgisine hakimiyetin yanı sıra hedef dilin konuşulduğu topluma ait kültürün de yeterli düzeyde olması önemlidir. Edebi çevirilerin çoğunluğu kültürel öğelerden farklı düzeylerde parçalar taşırlar. Eğer kültürel bağ kurulamazsa başarısız bir çeviriye imza atılmış olur. Edebi çeviri aynı zamanda büyük ölçüde bilgi birikimi ve edebi bir dile sahip olunmasını gerektiren bir çeviri türüdür.

Edebi eserlerin sanatçısından bağımsız düşünülmesi mümkün olmadığından edebi çevirilerde yazarın üslubunun korunması bir zorunluluktur. Bu nedenle çevirmen yazarın diğer eserlerini okumalı, dili ve kelimeleri kullanış şeklini özümsemelidir.

Ardıl Çeviri Hizmeti Profesyonel Çevirmenlerden Alınmalıdır

Oldukça sık kullanılan bir sözlü çeviri hizmeti olan ardıl çeviri iş anlaşmalarında, resmi açılışlarda, basın toplantılarında, ticari toplantılarda, iş yemeklerinde ve daha birçok farklı alanda tercih edilebilir. Ardıl çeviri esnasında çevirmenler simultane çeviri esnasında olanın aksine teknik ekipmana ihtiyaç duymazlar. Çevirmen konuşmacının yanında yer alır ve söylediği her şeyi cümle cümle çevirir. Bu nedenle ardıl çeviri simultane çeviriye oranla daha az riskli bir çeviri türü olarak kabul edilir.

Ardıl çeviri yapacak olan çevirmenler hedef dile de kaynak dile de tam olarak hakim olmalıdır. Hem hedef hem kaynak dilin tüm özelliklerine hakim olmak ve bunları çeviri esnasında kullanmak çevirmenin başarısı açısından çok önemlidir. Çevirmen birebir çeviri yapmak yerine cümleleri aynı anlama gelecek farklı şekillerde de çevirebilir. Çevirmenlerin diksiyonlarının düzgün ve anlaşılabilir olması ardıl çeviride çok önemlidir. Konudan kopmamaları ve konunun özüne bağlı kalmaları çok önemli olduğundan ardıl çeviri hizmeti deneyimli ve profesyonel çevirmenler olmasına özen gösterilmelidir.

Teknik konularda ardıl çeviri hizmetinin verildiği durumlarda çevirmen, çeviriye konu olan alandaki teknik kavramlara ve hedef dildeki karşılıklarına hakim olmalıdır. Bu tür durumlarda çeviriden önce çevirmenin toplantı konusu ve sektörü ile ilgili araştırma yapması, terminolojiye göz gezdirmesi yararlı olabilir. Ardıl çeviri, yazılı çeviriye göre daha zor bir çeviri türüdür. Çünkü yazılı çevirilerde çevirmen herhangi bir hata yaptığında bunun düzeltilmesi mümkündür. Ancak ardıl çeviride hatanın telafisi söz konusu değildir. Ardıl çeviri hizmetlerinde çevirmen karşı taraf ile birebir iletişim içerisinde bulunmakta olup çeviri, dinleme ile art arda gerçekleştirilir. Bu nedenle çevirmen güçlü bir hafızaya ve konsantrasyon yeteceğine sahip olmalıdır. Dinleme, konuşma ve telaffuz açısından yeterli olmayan çevirmenlerden hizmet alınması durumunda eksik ya da hatalı çeviriler söz konusu olabilir. Hatta katılımcıların birbirini yanlış anlaması gibi birtakım olumsuzluklarla karşılaşılabilir.

Uluay Çeviri Hizmetleri Kaliteyi Uygun Fiyatlarla Buluşturuyor

Uluay Çeviri Hizmetleri çevirinin en özel türlerinden biri olan edebi çeviri hizmetlerini bu alanda deneyim sahibi ve sanatsal yönü güçlü olan deneyimli çevirmenleri aracılığıyla sunmaktadır. Farklı çeviri türlerinden en kaliteli çeviri hizmetini sağlayacak profesyonel çevirmenlerden oluşan kadrosu sayesinde müşterilerinin tüm çeviri türlerindeki ihtiyaçlarını hızlı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde karşılamaktadır. Uluay çeviri sektöründe önde gelen isimlerden biri olarak 45 dilde profesyonel olarak çeviri hizmeti sağlamaktadır. Tüm çalışmalarını kusursuz hizmet ve koşulsuz müşteri memnuniyeti temelinde şekillendirmektedir.


 

Yorumlar (0)