banner1120
banner1029
25 Aralık 2013 Çarşamba 13:29
407 Okunma
DENİZLİ'NİN BAŞARISI BAKANLIKLA TAÇLANDIRILMALI

Değerli Basın Mensupları, 2013 yılının değerlendirmesini yapmak ve 2014 yılı beklentilerimizi açıklamak üzere sizlerle birlikteyiz.
Malum olduğu üzere, 2013 yılı Amerika Birleşik Devletleri ABD Merkez Bankası(FED) kararlarının nasıl olacağı ve ABD bütçe anlaşmazlığının gölgesinde kalmıştır.
ABD Merkez Bankası(FED) her ay yapmakta olduğu 85 milyar dolarlık varlık alımını 2014 Ocak ayında 10 milyar dolara azaltma kararı vermiştir. Bu kararın sonucunda gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına neden olacağı öngörülüyordu. Bu olayın etkileri abartılarak piyasalara yansımaktadır.
2014 yılında nelerin olacağını tahmin etmek güç olmakla birlikte sermaye hareketlerinin yön değiştirmesinin boyutunun tartışıldığı kadar olmayacağı kanaatindeyim.
2013 yılında dünya ekonomisi, büyüme eğilimine girmiştir. ABD ekonomisi krizden çıkış sürecine yönelmiş olup, 2013 yılında yüzde 3’ün üzerinde bir büyüme sağlayacağı anlaşılmaktadır. ABD’nin 2013 yılı 3. çeyrek büyüme oranı yüzde 3.3 olarak gerçekleşmiştir.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bazıları negatif büyümüşse de, toplam olarak AB ekonomisinin yüzde 0.5 civarında büyüyeceği anlaşılmaktadır.
2013 yılında gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızlarının düştüğü görülmektedir. Başta Çin, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Güney Afrika, Türkiye gibi ülkelerde büyüme hızları azalmıştır. 2014 yılında gelişmiş ülke ekonomilerinin tekrar büyümeye başlayacağı beklenmektedir.
Türkiye, 2012 yılında yüzde 2.2 büyürken, 2013 yılında büyüme hızı üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde bir performans göstererek yüzde 3.5 oldu, 2013 yılı sonunda bunun program hedefi olan yüzde 4’e ulaşma başarısı göstereceği anlaşılmaktadır.
Ülkemizde TÜİK rakamlarına göre,2013/Ocak-Ekim döneminde ihracat yüzde 1.2 oranında azalarak 124,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013/Ocak-Ekim döneminde ithalat yüzde 5.8 artarak 207.1 milyar dolar olmuştur. 2013 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 62.1’dir.
Türkiye’de 2013 yılının son ayında olduğumuz şu günlerde Borsa ve döviz kuru aşırı tepki vererek, Borsa İstanbul (BİST) yüzde 20 civarında değer kaybetti, döviz kurları yükseldi. Borsa ve döviz kurlarının gelişmelere aşırı tepki vermesine karşın bunun 2014 yılında düzelmesini bekliyoruz.
Türkiye’de Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını öne çıkardığı görülüyor. ABD Merkez Bankası (FED) kararının açıklanması ile birlikte ülkemizde de 2013 yılında enflasyonun yüzde 7 civarında olması beklenmektedir.
2014 yılında sermaye girişlerinin tekrar başlayacağı tahmin edilmektedir.
Denizli ekonomisini ele aldığımızda ise
2013 yılında Denizli ekonomisi 2012 yılına göre daha iyi performans göstermiştir.
2013 Kasım sonu itibariyle ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde11.03 oranında bir artışla (TİM) 2 milyar 498 milyon 371 bin dolara ulaşmıştır. Bu artış Türkiye’nin ihracat artış oranı olan yüzde 1.5’in oldukça üzerinde bir rakamdır.
2013 Kasım ayı verilerine göre en fazla ihracat; sırasıyla yüzde 12,2 ile İngiltere’ye, yüzde 11,6 ile Almanya ve yüzde 9,6 ile de ABD’ye yapılmıştır.
İhraç edilen mallarda ise Kasım sonu itibariyle en fazla ihracat, yüzde 38 ile hazırgiyim-konfeksiyon ürünlerinde, yüzde 13 ile elektrik-elektronik ve yüzde 13 ile de demir ve demir dışı metaller ürünleri olmuştur.
İthalat rakamlarına gelince; 2013 yılı Ekim ayı sonu itibariyle ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 oranında artarak 1 milyar 819 milyon 249 bin dolara çıkmıştır.
İthal edilen malların başında bakır ve bakır türevleri, pamuk, demir-çelik ürünleri gelmektedir. En fazla ithalat yapılan ülkeler ise Ekim ayı verilerine göre Kazakistan, Rusya ve İspanya şeklinde sıralanmaktadır.
Denizli’nin ticaret ve sanayi yapısı ihracata dayalı olması nedeniyle ihracat rakamlarındaki gelişme çok önemlidir. İhracatın tekrar hız kazanması 2013 yılını iyimser bitireceğimizi göstermektedir.
Türkiye’nin ihracat artışının hemen hemen olmadığı bir dönemde ilimizin ihracatını önemli oranda artırmasından memnuniyet duymaktayız.
Beklediğimiz düzeyde yeni yatırımlar olmasa da, 2013 yılı Ocak-Eylül döneminde alınan Yatırım Teşvikleri tutarı 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 77 artarak 559 milyon 904 bin 992 TL’ye çıkmıştır.
Enerji ve imalat sanayi alanında alınan teşvikler önemli miktarda artarken tarım ve madencilik sektöründe azalma vardır.
2013 yılı Ocak-Eylül döneminde sanayinin kullanmış olduğu enerji 2012 yılının aynı dönemine göre yüzde 12.57 oranında artmıştır.
İlimizde sigortalı çalışan işçi sayısında da düzenli bir artış görülmektedir. 2012 yılı sonunda 175 bin 183 kişi olan sigortalı çalışan sayısı, 2013 yılı Eylül ayı itibariyle 189 bin 514 kişiye ulaşmıştır.
2013 yılında ortaya çıkan rakamlar 2012 yılına göre çok iyi artışlar ortaya koysa da ilimizin potansiyeli için yetersizdir.
Potansiyelimizin yeni yatırımlarla hareketleneceğine inanıyoruz. 2014 yılında Organize Sanayi Bölgelerimizde yeni yatırımlar görmek istiyoruz.
Özellikle 2013 yılında görülen ihracat artışının Dünyada ve Bölgemizdeki kriz koşullarının ortadan kalkması ile 2014 yılında daha da artmasını bekliyoruz.
Umuyor ve bekliyoruz ki ihracatta yakaladığı başarılarla adından söz ettiren Denizli, 2014 yılında yapılan yatırımlarla anılır ve “parlayan yıldız” olmaya devam eder. 
İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl düzenlenen ilk 500 ve ikinci 500 firma sıralamasındaki firmaları da dikkate aldığımızda, müteşebbis Denizlili işadamlarımızın tekstilde markalaşma yolunda ilerlerken enerji, kablo, sera, hayvancılık, turizm gibi alanlarda da gelişme sağlamaları, alternatif sektörler açısından ciddi mesafeler aldığımızın göstergesidir.
İlimizin bu alternatif sektörlerine alternatif pazarların da eklemesiyle birlikte 2014 yılında ihracatımızın daha da artmasını bekliyor ve diliyoruz.
2013 yılında Denizli Ticaret Odası olarak
11’i yurt dışı, 25’i yurt içinde olmak üzere 36 toplantıya (toplantı, panel, konferans) iştirak edilmiştir.
6’sı yurt dışı (Heim Textile, Kazakistan Homedeco Fuarı, Almanya Köln Gıda Fuarı, ABD Yatırım Haftası, Çin Türk Kültürü ve Yemekleri Festivali, Dubai Uluslararası İnşaat ve Yapı Malzemeleri Fuarı), 15’i yurt içi olmak üzere fuar ziyaret programı organize edilmiş, 1000E yakın üyemizin ziyaret amacıyla fuarlara katılımı sağlanmıştır.
5 (Almanya, Dubai, İsveç, Kazakistan, ABD)  ayrı ülkeye yönelik tetkik-inceleme ve iş gezisi organizasyonu gerçekleştirilmiş olup, 125 üyemizin ikili temas kurma yeni pazarlar ve müşterilerle tanışma imkanı sağlanmıştır.
Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu, Müşterek toplantı vb. olmak üzere Odamızca 443 toplantı gerçekleştirilmiştir.
2013 yılı içinde Odamıza kamu yada özel, kişi-kurumlardan, yazılı olarak 8.160 tescil, belge-bilgi talebi gelmiştir.
2013 yılı içinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yazılı olarak 11.654 adet tescil, değişiklik, terkin vb tescil işlemi ile bilgi ve belge talebi olmuştur. 11.654 firmaya yazılı cevap verilmiş, ayrıca yine 11.058 firmaya yazılı belge verilmiştir. 6.041 firma MERSİS sistemine alınmıştır, işlemler devam etmektedir. 
Odamızca yasal görevlerin yanında Odamız üyelerine ve iş alemi mensuplarına hizmet vermek üzere çeşitli Bakanlıklarla TOBB tarafından yapılan protokoller gereği çeşitli hizmetler verilmektedir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

2013
KASIM    K1 YETKİ BELGESİ    K2 YETKİ BELGESİ    K3 YETKİ
 BELGESİ    KAPASİTE
 RAPORU    EKSP.
 RAPORU    TAPDK
 BELGESİ    LEVHAYA KAY.
SİGORTA ACENTESİ
BELGE TANZİM VE
 ONAY İŞLEMLERİ    124    611    1    159    82    142    219


2013 yılı içinde 20 Aralık 2013 tarihi itibariyle 12.180 kişi hizmet almak vb. taleplerle Odamıza giriş yapmıştır.
Ekonomik, sosyal, kültürel vb. alanlarda il içinde ve dışında düzenlenen, İlimiz, Bölgemiz ve Ülkemizin tanıtımına ilişkin çeşitli aktivitelere katılım ve destek sağlanmıştır. 
102 kurum ve kuruluşla çeşitli programlar dahilinde Odamızda görüşmeler yapılmıştır.
30 kurum ve kuruluş da Odamız tarafından ziyaret edilmiştir.
Denizli’de var olan tekstil, mermer, demir çelik, kablo sektörlerinin yanında alternatif sektörlerin geliştirmesi noktasından hareketle, Denizli’nin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sağlamak için tarım, turizm, sağlık alanlarında ön açıcı araştırma ve oluşumlara yönelinmiştir.
Denizlili girişimcilerimizin katma değeri yüksek ürünler üretmeleri gerektiği konularında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Markalaşıp katma değerli ürünler ürettiğimizde ilimiz ihracatı daha da artacaktır.
Markalaşma konusundaki örnek bir çalışmamız, ilimizin endemik değerlerinden olan Traverten’e “Denizli Traverteni” adıyla Coğrafi işaret Tescil belgesi alınmasıdır. Bunun sektör mensupları tarafından kullanılması, bu endemik değerin daha katma değerli bir ürün olarak dış satıma konu olması için her ortamda çalışmalar yürütülmektedir.     
2012 yılında Almanya’da Wiesbaden, 2013 Ocak ayı içinde de yine Almanya’nın Frankfurt kentinde yapılan Heim Textile Fuarı sırasında Almanya’da Bad Homburg ve Bad Orb termal bölgelerinde Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkanımızla birlikte inceleme araştırma faaliyetlerinde bulunduk. Bad Orb termal kasabasını, ilimiz Karahayıt bölgesine benzer özelliklerde bulduk.
Halen Karahayıt Bölgesinde yürütülmekte olan Kentsel Dönüşüm ve Termal Kent oluşumuna dönük çalışmalarda Bad Orb Bölgesinin esin kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Bunu Sayın Valimiz de her ortamda dile getirmektedirler.
Denizli iklimi, toprak yapısı, Allah’ın bahşettiği termal kaynakları ile termale dayalı ısıtma, cazibeli sulama suyu vb. kaynaklarıyla seracılığın ve organik tarımın yapılmasına uygun bir taban sunmaktadır.
Bunun değerlendirilmesi, ekonomik değere dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu konuda Denizli Ticaret Odası çalışmalar yürütmekte ve yürütülecek çalışmalara gereken desteğe vermeye hazırdır.

haberdenizli.com

Son Güncelleme: 25.12.2013 13:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.