Denizli'de Sokağa Çıkma Yasağı Detayları

2020 yılı Mart ayından bu yana Türkiye’de görülmeye başlayan Covid-19 Korona virüsü etkisini devam ettiriyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Denizli’de bugün (3 Nisan Cumartesi) saat 21.00’den, Pazartesi günü sabah saat 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 

GÜNCEL 03.04.2021, 12:37 03.04.2021, 14:21
Denizli'de Sokağa Çıkma Yasağı Detayları

Bugünden itibaren uygulanacak olan yeni tedbirler, İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgeyle ilan edildi. Buna göre yüksek riskli iller arasında yer alan Denizli’de Cumartesi akşam saat 21,00 ile Pazartesi 05,00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplanıp aşağıdaki kararların uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmişti.

DENİZLİ'DE UYGULANACAK KARARLAR

A

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar yeni belirlenen risk gruplarına göre İlimiz yüksek risk grubunda yer almaktadır.

2. İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi ile risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlenmiş olup; buna göre ilimizde; 
-Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilmesine,
-Hafta sonlarında; sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi günü saat 21.00’de başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına,
Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi ile belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,

3. Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmelerine, ancak bu işyerlerinde bir masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilmesine,
Yeme-içme yerlerinin 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, 

4. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, 

5. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi ile belirlenen usul ve esaslara istinaden kişi başı minimum 8 m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere devam edilmesine, ancak bu hafta sonu (4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Pazar günü için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

6. Halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin İçişleri Bakanlığının 02.03.2021 tarihli ve 3514 sayılı Genelgesi ile belirtilen usul ve esasların (09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermesi, girişlerde HES kodu uygulanması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla) süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

7. İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerlerin süregelen uygulamaya uygun şekilde; % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,

8. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin tüm kamu/özel   kurum ve kuruluşlarımız  tarafından ağırlık verilmesine,

9. Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulanacağı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için; aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük bir etken olup, bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarihli ve 3695 sayılı Genelgesi ile temel esasları belirlenen “Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasının kesintisiz şekilde uygulanmasına devam edilmesine,
Salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edildiği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer aldığı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine,

B)    İçişleri Bakanlığının 30.03.2021 tarihli “Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi” konulu yazısına istinaden; 
İçişleri Bakanlığının 24.02.2021 tarihli “Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi”  yazısına binaen 1 Nisan 2021 tarihine kadar sinema salonlarının faaliyetlerine ara verilmiş ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları alınmıştı. Gelinen aşamada salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

C)    Milli Eğitim Bakanlığının 02.03.2021 tarihli “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” ve 02.03.2021 tarihli “Ortaöğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim ve Sınav Uygulamaları” konulu yazılarına istinaden 03.03.2021 tarihli ve 08 Karar Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararlarında alınan okullarla ilgili uygulamaların aynı şekilde devam etmesine,

Uygulamalara 30.03.2021 tarihi itibariyle geçilmesine; uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
 

Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)