Denizli’de Ölçü Aletlerini Bulunduran Kuruluşların Dikkatine!

Denizli’de Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden Ölçü ve Ölçü Aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların dikkatine!

GÜNCEL 12.01.2021, 14:15 12.01.2021, 17:41
Denizli’de Ölçü Aletlerini Bulunduran Kuruluşların Dikkatine!

HABERDENİZLİ.COM

Bilindiği gibi, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre; ölçü ve ölçü aletlerinin 2 (İki) yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, her yıl Ocak ayının başında başlayıp Şubat ayının son günü mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.

Buna göre, 2019 Yılında Damgalanan ve aşağıda nitelikleri ile müracaat yerleri belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin, ilgili birimlere müracaatlarının yapılması gerekmekte.

1-) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından muayene edilecek Ölçü aletleri şunlardır:

TSE’ye yapılacak müracaatlar ücretleri ödenerek https://basvuruportal.tse.org.tr adresinden online olarak yapılacaktır.

a) Akaryakıt, Lpg, Adblue ,Tanker ve Cng Sayaçları, Akaryakıt Hacim Ölçekleri, Motorlu Taşıtlar Lastik Hava Basınç  Cihazları.

b) Tartım kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, Aks Kantarları, Hassas Kütle Ölçüleri (F1 ve F2Sınıfı), 5 kg’dan yukarı Kütle Ölçüleri, Demiryolu Yük ve Sarnıçlı Vagonları.

2-) Yetkili muayene servislerince muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Otomatik tartı aletleri,

b) I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,

c) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen tartı aletleri dışındaki tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri.

3-) Grup merkezi belediye ölçü ayar memurlarınca muayene edilecek tartı aletleri şunlardır:

a) Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri,

b) Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;

1) Masa terazileri,

2) Asma teraziler,

3) Tek kollu kantarlar,

4) İbreli teraziler.

4-) Periyodik muayene zamanı ve müracaat şekli aşağıdaki gibidir:

Tartı aletlerinin periyodik muayene süresi iki yıldır. Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damgalandığı yıl esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş Ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayı son günü mesai bitimine kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Şubat ayının son günü tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Posta ile yapılan müracaatlarda, müracaat tarihi olarak evrağın muayenede yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alındığı belirtildi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damga ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir.”

Tartı aletinin bulunduğu ilde yetkili muayene servisi/servisleri bulunması durumunda, kullanıcı sadece o ildeki istediği yetkili muayene servisine başvurabilir. Başvurulan yetkili muayene servisi başvuruyu almak zorunda olduğu belirtildi.

Aksi halde, Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene müracaatı yapmayanlar hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ölçü ve tartı aleti başına 669,00 TL’den 13.375,00 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

01.01.2020 tarihinden itibaren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze Ölçü ve Ölçü aletleri için (Su,Doğalgaz,Elektrik sayaçları Hariç) muayene ve damgalama için müracaat kabul edilmeyeceği belirtildi.

Yorumlar (0)