Denizli Valiliği Alınan Yeni Kararları Açıkladı

Denizli Valiliği 78 nolu koronavirüs (Covid-19) Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha meclis kararlarını açıkladı.

GÜNCEL 22.12.2020, 16:06 22.12.2020, 16:38
Denizli Valiliği Alınan Yeni Kararları Açıkladı
banner1665

HABERDENİZLİ.COM

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

1) İçişleri Bakanlığının 18.12.2020 tarih ve “Yapı Denetim Faaliyetleri” konulu yazısına istinaden; İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında; 4708 sayılı Kanun kapsamında yapı denetim ve laboratuvar kuruluşları eli ile yapıların inşası sırasında üretilen imalatların uygunluğuna yönelik yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görevli çalışanların;

•    Görevlendirilen kişinin adı/soyadı, ikamet adresi ve görev yeri,

•    Görevli olacağı tarih ve saat aralığı,

•    Görevli olduğu iş/faaliyet türü,

•    Kullanılacak ulaşım vasıtası bilgilerinin yer alacağı ve belgenin ilgili kurum ve kuruluşun amiri/üst yöneticisi tarafından onaylanacağı bir "Görevlendirme Belgesi" ibraz etmeleri şartı ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2) İçişleri Bakanlığının 15.12.2020 tarihli ve 20856 sayılı Genelgesi doğrultusunda 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması, 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda bu kısıtlama süresince belirlenen usul ve esasların geçerli olması ve aynı genelge ekinde yer alan “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair listede” oteller ve konaklama tesislerinin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde faaliyet gösterebileceği, 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi ile otel ve konaklama tesisleri içerisinde bulunan lokanta/restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verebilecekleri belirtilerek bu faaliyetin devamı sırasında uyulması gereken kurallar belirlenmiş ve tüm bu hususlarda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararları alınmıştır.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programlarının da bulunduğu yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu görülmekte olup sosyal izolasyonun en üst seviyede sağlanarak hastalığın yayılımının azaltılması amacıyla; 

İçişleri Bakanlığının 21.12.2020 tarih ve “Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları” konulu yazısına istinaden; Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için;

•    Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam faaliyetlerinde bulunulmamasına,

•    Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil canlı müzik icra edilmemesine, saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınına izin verilmemesine,

•    Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirlerin alınmasına ve yemek saatlerinde bu hususa özellikle dikkat edilmesine,

•    Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığının “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına,

•    Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat edilmesinin sağlanmasına, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının kontrol edilmesine, 

3) İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesinde yer alan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler kapsamında; “Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları ile oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar” sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup, turizmin devamlılığının sağlanmasını temin etmek amacı göz önüne alındığında; Pamukkale Bölgesinde sıcak hava balonu ile ticari taşımacılık yapmak üzere ruhsatlandırılmış olan balon işletmeleri tarafından otellerde ikamet etmekte olan turistler için uçuş operasyonları gerçekleştiren sıcak hava balonu çalışanlarının da bu kapsamda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verildi.

Yorumlar (0)