Denizli'de Orman Müdürlüğü 98 kişiyi işe alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Türkiye genelinde 5 bin geçici işçi alımı yapacak 3937 diğer orman işçisi, 500 itfaiyeci, 280 aşçı, 138 fidanlık işçisi ve bahçıvan ve 100 elektronik bakımcısı olmak üzere 5 bin kişi istihdam edilecek.

GÜNCEL 07.04.2022, 12:53
Denizli'de Orman Müdürlüğü 98 kişiyi işe alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin işçi alımı yapacak. Ülke genelinde her ilde alımlar olurken, Denizli’de de 98 kişi istihdam edilecek.
genelinde 3937 diğer orman işçisi, 500 itfaiyeci, 280 aşçı, 138 fidanlık işçisi ve bahçıvan ve 100 elektronik bakımcısı alınacak.

DENİZLİ’DEN 98 KİŞİ ALINACAK!

Denizli’nin kontenjanı bakanlık tarafından 98 olarak açıklandı. Denizli’de 76’sı diğer orman işçisi, 10 itfaiyeci, 2 fidanlık işçisi ve bahçıvan, 3 elektronik bakımcısı ve 7 aşçı olmak üzere 98 kişi işe alınacak.

OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Açık iş ilanları 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.
*Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır.
*Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.
*Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır.
*Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
*İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OGM İŞÇİ ALIM ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk
vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
8. Türkiye İş Kurumu Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak, 9. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Yorumlar (1)
Mehmet 1 ay önce
Orman seviyorum
banner1776
banner1751
19
parçalı az bulutlu