Büyü Doğaüstü mü Paranormal mi Mistik mi?

GÜNCEL 31.10.2019, 10:07
Büyü Doğaüstü mü Paranormal mi Mistik mi?

Büyü olgusu asırlar boyunca hem uzak durulan ancak hep merak edilen bir sır olarak kalmıştır. Aslında çok açık ve net kendini hissettirdiği halde sır olmasının nedeni, hep gizli, saklı ve yasak olmasıdır… Büyü aslında her ortamda ve her tarihte varlığını belli etmesine rağmen bir türlü adı anılmaz ve hatta adının anılması büyük bir önemle kaçınılmıştır.

Parapsikoloji ve Metafizik otorileri Büyü ve büyüye ait olan her şeyi, üç ana başlık altında toplamış ve sürekli bu üç terimle Büyü’yü açıklamaya çalışmışlardır. Doğaüstü, Paranormal ve mistik…

Büyüyü bu başlıklar altında inceleyelim:

Büyü Doğaüstü mü?

Büyü ve büyü adına yapılan her şey aslında doğaüstü kapsamına girer. Şöyle ki; doğaüstü, var olan yaşamın yasalarına uymayan ve açıklanamayan olaylar bütünüdür, dolayısıyla büyü de bu gibi fizik ötesi konuların varlığından doğmuştur. Metafizik kavramlar ile hareket eden büyü, yine adına yakışır şekilde sır gibi olan, gizli ve saklı bazı kavramlar kullanılarak gerçekleştirilir. Büyü kavramı için doğaüstü terimine yakın bir yol izlediği söylenebilir ve bu yol üzerine biçimlendirildiği ifade edilir.

Büyü Paranormal mi?

Büyü için paranormal teriminin kullanılması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu bir anlamda doğrudur çünkü, büyü kullanıldığı ve yönlendirildiği bazı durumlara bakıldığında paranormal sıfatını hak eder. Paranormalin normal ötesi ve normal dışı anlamına geldiğini göz önüne alırsak, büyünün doğal hayatın çok ötesinde ve hatta doğal hayatın dışında bazı farklılıklar gözettiğini görebiliriz. Hatta bu farklılıklar ile hareket eden büyü paranormal bir düzlemde kendini hissettirdiği gözlemlenir.

Büyü Mistik mi?

Büyü için Mistik terimi, tam anlamıyla kullanılabilir. Çünkü Mistikçilik ya da Mistisizm gizemi ifade eder, bilinmeyeni çözümlemeye çalışır ve hatta bu felsefe üzerine yaşamı belirler.

Mistisizm, gözlerini kapamak anlamına gelirken aynı zamanda akıl ve düşünce kapsamında çözümlenemeyen ve açıklanamayan bazı doğaüstü durumları sezgiler ile aramak ve bulmak anlamına gelir. Mistikçilik yani, mistisizm asla bir din değildir; metafizik anlamda bir düşünce sistemi olan mistisizm, büyü ile yakından ilgilidir. Aslında büyünün mistik tarafının yoğunluğu burada öne çıkar ve kendini hissettirir.

Büyü için doğalı, düz ve sade olanı; olması gerekeni ve yazılmış kaderi etkileyen bir sistem diyebiliriz. Ve bu sistem İnka’lardan, Asur’lulardan, Aztek, Eski Mısır ve hatta Eski Araplardan beri bilinen, kullanılan, uygulanan bir çözüm yolu olmuştur.

Büyüler hakkında detaylı yazıları Medyum Zeynel Eroğlu yorumuyla okuyabilirsiniz: https://www.medyumca.com/buyu-nedir-nasil-yapilir-buyu-cesitleri/

Kaynak: haberdenizli.com
Yorumlar (0)