banner1348

Başvurular Başlıyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü Fahri Müfettiş sayısının arttırılacağını duyurarak, koşuları ve başvuru tarihini açıkladı.

Başvurular Başlıyor
banner1336
Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmeliğin 12. Maddesi “ her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde ikisi oranında tespit edilir” hükmü doğrultusunda;

Denizli'de halen görevli 520 fahri trafik müfettiş sayısının,  fahri müfettiş görevlendirmesi ile toplam 733 fahri müfettiş sayısına ulaşılması planlanarak, yapılması düşünülen Karayolu Güvenlik Yüksek Kurulu toplantısında onaylanmak üzere yeni müracaatlar alınması istendiği belirtildi.
 
Bu kapsamda aşağıda belirtilen  maddelere  haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek 21.10.2016 Cuma gününe kadar Denizli Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Aranacak Şartlar başlıklı 5. Maddesinde geçen;
 
            a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
            b) En az kırk yaşında olmak,
 
            c) En az yüksekokul mezunu olmak,
 
            d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,
 
            e)Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak           
 
            f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,
 
            g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 
            h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 

 

haberdenizli.com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER